Zo voldoet u aan de eisen

Weten waar de organisatie nog in tekort schiet om vervolgens aantoonbaar invulling te kunnen geven aan de vereisten die voor u relevant zijn. Ook voldoen aan de voor u relevante vereisten?

Zodra de organisatie inzicht heeft in welke factoren voor haar relevant zijn is het zaak hieraan te voldoen. Vaak op basis van een uitgevoerde nulmeting, al dan niet aangevuld met een risicobeoordeling en prioritering, ontstaat een totaalbeeld van de zaken waaraan de organisatie (nog) niet voldoet. Op basis van de tekortkomingen en risico’s van de organisatie worden correctieve en preventieve maatregelen geïdentificeerd.

Samen met de opdrachtgever bespreken wij de huidige stand van zaken die is vastgesteld. Belangrijk is dat de opdrachtgever zelf bepaalt welke prioriteiten hij toekent aan een bepaalde tekortkoming. Middels criteria als imagoschade, financiële gevolgen en ook beïnvloedingssfeer staan wij de opdrachtgever bij in het maken van deze lastige keuzes.

Producten en diensten die u helpen voldoen

X