Contact?

Ruud Kristelijn

“Een totale energietransitie is niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor de economie en ons welbevinden”. Dit is waar Ruud Kristelijn voor gaat. Samen met anderen – grote en kleine investeerders, zakelijk en particulier – werkend aan een verduurzaming van onze samenleving. Dit is al vanaf het eerste moment dat hij ontdekte dat zijn voorliefde in de natuurkunde lag, zijn streven geweest en weerspiegelt zich in de opdrachten die hij in al die jaren heeft mogen doen.

Ruud is als natuurkundig ingenieur goed thuis in moeilijke en complexe vraagstukken op het gebied van energie, bouw, bouwfysica, installaties en regeltechniek. Hij werkt graag in verbanden waar mensen de meest uiteenlopende opleidingsniveaus en verschil in karakters hebben. Daarbij geeft hij inspiratie en als natuurlijk adviseur en projectleider leiding aan projectgroepen vanuit zijn jarenlange kennis en ervaring. Hoofdlijnen volgend, programmatisch benaderend met goed geformuleerde uitgangspunten en kaderende structuur, zo wordt Ruud omschreven.

Ruud heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, gezondheidzorg, utiliteit en nieuwbouw. Hij is vaak de bepalende factor als het gaat om fysische zaken (bouwfysica, energie) of een goede werking van installaties (regeltechniek, ontwerpen). Hij werkt als netwerker graag in multifunctionele omgevingen, is communicatief en zoekt het liefst naar harmonieuze oplossingen in zowel de menselijke verhoudingen als in de technische oplossingen. Jarenlang heeft hij daarmee de energiecoördinatie bij het AMC in Amsterdam vervuld.

X