Contact?

Paul Simons

“Milieubeleid: prioriteiten stellen, de rug recht houden en zaken aanpakken”, dat is waar Paul bedrijven mee ondersteunt. In het woud van wet- en regelgeving is het voor een ondernemer van groot belang te weten welke voorschriften voor zijn activiteiten relevant zijn. Vervolgens dienen de wettelijke verplichtingen tezamen met eigen beleidsdoelen, op een pragmatische wijze vertaald te worden naar concrete plannen en maatregelen.

Op dit vlak ondersteunt Paul bedrijven, met name die bedrijven waarbij gevaarlijke stoffen een belangrijke rol spelen. Eén van de vele “producten” is het opstellen van goed passende milieuvergunning. Ook het opstellen van risicoanalyses en het uitvoeren van audits zijn zaken waar Paul in thuis is. Door zijn brede kennis, de vele rollen waarin hij ervaring heeft opgedaan, zijn pro-actieve aanpak en doorzettingsvermogen, weet hij de regie in projecten te bewaken. Dit zowel richting klant als andere belanghebbenden. Situaties die zijn vastgelopen weet hij vlot te trekken. Hierbij heeft hij gevoel voor het motiveren van de verschillende partijen om in gezamenlijkheid tot het gewenste resultaat te komen.

Paul is opgeleid als Procestechnoloog met specialisaties op milieugebied. Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij op vele verschillende milieuvlakken en in verschillende rollen gewerkt. Vanuit deze ervaring, gecombineerd met de diverse vervolgopleidingen, heeft hij een brede kijk op milieu- en veiligheidszaken ontwikkeld.

X