Contact?

Hans Been

“Een beter milieu begint bij jezelf, maar je kan in je eentje niet zorgen voor een beter milieu”. Zo verwoordt Hans Been zijn motivatie om samen met anderen bezig te zijn met de zorg voor het milieu. Zijn opleiding Milieukunde is hij begonnen vanuit een ideologische instelling en vanwege het brede speelveld.

Hans is als afgestudeerd milieuwetenschapper het meest thuis in dynamische omgevingen. Hij ontleedt vraagstukken met een analytische blik en weet steeds een passende oplossing te vinden. Hans is nuchter en realistisch. Met die instelling houdt hij zicht op de doelstellingen van een project. Zo zorgt hij ervoor dat de uitvoering en afronding ervan naar tevredenheid van de opdrachtgever gebeuren. Inhoudelijk is Hans een betrouwbaar persoon, die afspraken nakomt zoals die zijn gemaakt.

Hans werkt met name voor opdrachtgevers in het bedrijfsleven. Hij wordt ingezet op diverse projecten zoals het aanvragen van (omgevings)vergunningen en het opzetten of actualiseren van milieumanagementsystemen. Hans biedt ook waardevolle ondersteuning in het creëren van inzicht in  welke wetgeving op een organisatie van toepassing is. Door milieucontroles en -audits werkt hij aan compliance management. Voor veel van onze opdrachtgevers is Hans de steun en toeverlaat als parttime milieucoördinator.

X