Contact?

Floor Ham

“Inzicht geven in risico’s om gedrag te veranderen”. Floor heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde afgerond met een verdiepende minor richting Human Factors & Safety. De menselijke kant van veiligheid heeft Floor altijd het meest aangesproken. Hoe zorg je er voor dat medewerkers risico’s herkennen en hun gedrag aanpassen?  Deze vraag stelt Floor zichzelf en haar klanten graag. Door meer bewustzijn en inzicht te creëren worden incidenten en ongevallen voorkomen.

Na haar opleiding heeft Floor praktische ervaring opgedaan bij diverse industriële bedrijven. Voor deze bedrijven voert ze risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) uit in het kader van de Arbowet. Alle risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Vervolgens wordt er een plan van aanpak (PvA) opgesteld met prioritering waar het bedrijf mee aan de slag kan. Door deze praktische aanpak werkt een bedrijf proactief aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast is Floor vaak betrokken bij het creëren van inzicht in welke wet- en regelgeving van toepassing is op organisaties, specifiek op het gebied van Veiligheid en Arbeidsomstandigheden. Door het opstellen van registers en het uitvoeren van  audits werkt zij aan compliancemanagement bij klantorganisaties. Door haar open, maar toch kritische houding werkt ze samen met de klant naar het afgesproken doel.

X