Contact?

Erwin van de Ven

“Safety is a choice you make”. De mens maakt de hele dag keuzes. Dat geldt ook voor de mate van veiligheid om je werk goed te kunnen uitvoeren. Helaas blijkt uit vele onderzoeken dat 80 tot 90 procent van de ongevallen menselijk (foutief) handelen als oorzaak te hebben. Erwin van de Ven, adviseur bij B&B op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen zet zich in om een bewustwording te creëren bij mensen als het op veilig werken aan komt. Daar begint het immers.

Erwin is afgestudeerd milieutechnoloog, gecertificeerd Veiligheidsadviseur ADR, toezichthouder Stralingsbescherming radio-actieve stoffen en Deskundig Asbest Acceptant. Een expert op dit gebied en zowel theoretisch als procesmatig zeer goed onderlegds. Vanuit verschillende rollen en functies waaronder projectleider, adviseur en manager heeft Erwin zich door de jaren heen steeds verder verdiept in veiligheid rondom afvalstoffen en gevaarlijke (afval)stoffen. Ook brengt hij deze kennis regelmatig over op anderen. Dit doet Erwin door het ontwikkelen en geven van cursussen en masterclasses voor een groot diversiteit aan bedrijven en personen in Nederland.

En dat veiligheid en gevaarlijke stoffen voor Erwin meer is dan ‘alleen maar werk’, blijkt wel uit het feit dat hij zich ook inzet als manschap en als bevelvoerder binnen de vrijwillige brandweer in z’n woonplaats. Aangevuld met z’n inzet als instructeur IBGS (Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen) voor de vrijwilligers en beroepsbrandweermensen in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland kun je gerust stellen dat het omgaan met gevaarlijke stoffen in Erwin z’n DNA is verweven.

Een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en resultaatgericht. Zo kenmerkt Erwin zichzelf in z’n werk. Hij vult dit in door systematisch, realistisch en praktische te werk te gaan. Productontwikkeling en projectmanagement zijn duidelijk zijn sterke kanten. Het is dan ook een logisch gevolg dat Erwin zich, naast zijn functie als adviseur bij B&B, ook bezig gaat houden met het onderhouden van het handboek MijnLab, het opstellen van afvalstroomadviezen, het organiseren van de conferentie Milieu & Veiligheid en het opzetten van een nieuw cursusprogramma.

X