Contact?

Dennis Ruumpol

Het voorkomen van ongevallen met kleine kansen, maar grote gevolgen! Dat is waar Dennis zich mee bezig houdt. Het creëren van een veilige werk- en leefomgeving is ieders verantwoordelijkheid en daar draagt Dennis graag zijn steentje aan bij.

Dennis heeft brede kennis van milieu- en veiligheidswet- en regelgeving. Zijn specialisme ligt op het gebied van gevaarlijke stoffen en het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Door zijn brede interesse in het milieu- en veiligheidsdossier van een bedrijf weet Dennis zich snel de materie eigen te maken en heeft daarbij goed zicht op de samenhang tussen de diverse onderwerpen.

Na zijn studie Integrale Veiligheidskunde is Dennis enkele jaren als adviseur actief geweest om vervolgens de stap te maken naar een productie-omgeving. Binnen een BRZO-bedrijf was hij verantwoordelijk voor HSE-aangelegenheden. In het bijzonder hield hij zich bezig met de aanvraag van nieuwe (omgevings)vergunningen, BRZO-studies, audits op het gebied van PGS-15 en diverse ADR-vraagstukken.

Als adviseur Veiligheidsmanagement is Dennis betrokken bij projecten op het gebied van BRZO, ADR, ISO 45001 en registers van wet- en regelgeving. Binnen het vakgebied compliance management is hij in z’n element. De werkwijze van Dennis kenmerkt zich door in nauwe samenwerking met de klant te komen tot een pragmatisch advies dat het bedrijf echt verder helpt. Hiervoor beschikt hij over een sterk analytisch vermogen, is hij punctueel, gestructureerd en communiceert hij gemakkelijk.

X