Contact?

Armand Dohmen

“Duurzaamheid is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde”, zo stelt Armand. Milieu is belangrijk, en juist daarom moet je voor een zuivere sturing niet op zich zelf staande milieudoelen formuleren; het moet aansluiten op de strategie en de primaire processen van een organisatie. Op zijn eigen specialisatie managementsystemen is hij van mening dat hij het goed heeft gedaan als duurzaamheid een normale bijzaak is geworden. Een bijzaak moet men daarbij niet zien als iets minder belangrijks, maar als ‘een zaak die er bij hoort’.

Armand is opgeleid als mijningenieur/grondstoffentechnoloog en heeft een tijd als milieu-inspecteur gewerkt. Op een later moment heeft hij de studie bestuurskunde toegevoegd aan zijn ervaringen. Armand is op zijn best als de vragen complex, vaag en onduidelijk zijn. Juist dan komen zijn kennis gecombineerd met zijn analytisch vermogen en vindingrijkheid van pas. Hij weet een oplossing te vinden.

Armand werkt voor zowel bedrijven als de overheid en richt zich vooral op het opzetten, beheren en verbeteren van managementsystemen. Hij is gekwalificeerd auditor voor de ISO 14001, ISO 50001 voor energiemanagement, de CO2-prestatieladder en de MVO prestatielader, maar ook op het thema kwaliteit heeft hij een gedegen kennis. Zo werkte hij ook aan de kwaliteitscriteria die ten doel hebben de kwaliteit van uitvoering van vergunningverlening en handhaving te verbeteren. Hij is op freelance basis actief als lead assessor voor Lloyd’s Register en heeft naast Nederland ook ervaring in Duitsland en België.

X