Veiligheidsadviseur ADR

Veel organisaties ontvangen, verzenden, of vervoeren gevaarlijke (afval)stoffen. Voor deze ontvangst, verzending of eigen vervoer moet men voldoen aan de voorschriften die onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over de weg of het zogenaamde ADR vallen. Indien een organisatie betrokken is bij het vervoer van meer dan een bepaalde hoeveelheid gevaarlijk stoffen met een bepaald gevaarsrisico  (de zogenaamde 1000 punten) is deze verplicht een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR aan te stellen of in te huren.

Een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR controleert (regelmatig) of de organisatie voldoet aan de voorschriften uit het ADR, adviseert betreft werkzaamheden met het vervoer van gevaarlijke stoffen, en stelt een wettelijk verplicht jaarverslag op. Omdat de betrokkenheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen voor veel organisaties niet tot de corebusiness behoort, en de regels van het ADR redelijk complex zijn, geven veel de voorkeur aan het inhuren van een veiligheidsadviseur.

Borger & Burghouts kan u deze veiligheidsadviseur leveren. Onze veiligheidsadviseur gaat stapsgewijs te werk. Stap 1 is de zogenaamde nul-audit, waarbij alle voorschriften uit het ADR gecontroleerd worden, voor zover die op uw organisatie van toepassing zijn. Stap 2 is een verslag met de bevindingen en, indien gebreken zijn aangetroffen, verbeterpunten om deze gebreken ongedaan te maken. Deze controle wordt jaarlijks herhaald. Stap 3 is het jaarverslag ADR, waarin uw activiteiten op gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen beschreven worden.

Aangezien uw medewerkers, die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, aantoonbaar op de hoogte moeten zijn van de voorschriften van het ADR die op hun werkzaamheden betrekking hebben, verzorgt de veiligheidsadviseur ook hun opleiding. Verder fungeert de veiligheidsadviseur als een vraagbaak over vragen betreffende het ADR en houdt hij u op de hoogte van eventuele wijzigingen in het ADR, die voor u relevant zijn (het ADR wordt om de twee jaar aangepast).

Voordelen

  • U bent ervan verzekerd dat u aan de voorschriften van het ADR voldoet, zodat u bij een eventuele controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport niet voor onaangename verrassingen komt te staan;
  • De controle wordt uitgevoerd door externe partij, waardoor de controle objectiever wordt uitgevoerd;
  • Het jaarverslag ADR wordt voor u opgesteld, dat voldoet aan de richtlijnen uit het ADR;
  • Uw personeel wordt geleerd te werken met die voorschriften uit het ADR, die relevant zijn voor hun werkzaamheden;
  • U wordt op de hoogte gehouden van de eventuele wijzigingen in het ADR die op uw organisatie van toepassing zijn;
  • Het inhuren van een externe veiligheidsadviseur heeft als voordeel, dat hij bij vele andere organisaties ook adviseert en daardoor een brede ervaring met zich mee brengt.

Geïnteresseerd in werken met een veiligheidsadviseur ADR van Borger & Burghouts? Neem contact met ons op:

Hans Been h.been@benb.nl 085 – 0430 100
X