Technisch bodemonderzoek

Bodemonderzoeken zijn in het kader van wet- en regelgeving vaak een verplicht onderdeel. Bij een aanvraag omgevingsvergunning bouwen, wijziging van het bestemmingsplan of bij een melding activiteitenbesluit, maar ook steeds vaker bij een transactie van zakelijk onroerend goed wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. Als koper neemt u het risico van een bodemverontreiniging over, dus u wilt inzicht in wat deze risico’s zijn en welke gevolgen zij hebben. Efficiënt en slim bodemonderzoek van Borger & Borghouts brengt deze risico’s kostenbewust, snel en gedegen in kaart.

Borger & Burghouts kijkt bij het opstellen van een onderzoeksstrategie verder dan de initiële vraag en biedt u hiermee meer dan een verplicht technisch bodemonderzoek. Welk doel moet op korte termijn behaald worden en wat komt er op middellange termijn achteraan? Is bouwen het doel of moet er een bedrijfsactiviteit met bodembedreigende stoffen gerealiseerd worden? Wij combineren de onderzoeksstrategieën en u investeert in slechts éénmaal onderzoekskosten.

Na het afstemmen van uw wensen en doelen ontvangt u een offerte waarin ons voorstel voor de onderzoeksstrategie is weergegeven. In de prijs onderbouwing geven wij de opties van niet verplichte onderdelen eenduidig weer. U beslist wat er uitgevoerd gaat worden. Normaliter komt het veldwerkbureau binnen één week na opdrachtverstrekking bij u op locatie voor de uitvoering van het onderzoek. Het grondwater wordt een week later bemonsterd. Over de belangrijkste resultaten maar vooral het gevolg voor u informeren wij u binnen anderhalve week. De rapportage volgt daarna.

Naast het uitvoeren van (verkennend) bodemonderzoek zijn wij ook voor bestaande complexe bodemverontreinigingen uw onafhankelijk samenwerkingspartner.

Voordelen

Technisch bodemonderzoek van Borger & Burghouts heeft voor u de volgende voordelen:

  • U heeft snel een praktisch advies waar u mee verder kunt;
  • Het onderzoek voldoet aan alle wettelijke eisen;
  • U ontvangt een financieel onderbouwde risico-inschatting bij een verontreiniging;
  • De rapportage ontvangt u in PDF format zodat deze direct bij uw aanvraag gevoegd kan worden (een papieren exemplaar kan desgewenst kosteloos worden toegestuurd);
  • U werkt samen met een onafhankelijke partner, die niet afhankelijk is van specialisten die aan het werk gehouden moeten worden. Borger & Burghouts heeft een uitstekend netwerk van specialisten en experts die alleen ingeschakeld worden wanneer het voor u zinvol is.

Samenwerkingspartners

In het kader van technisch bodemonderzoek werkt Borger & Burghouts samen met Eurofins – Omegam laboratorium en Ortageo-Almelo.

Meer weten over technisch bodemonderzoek door Borger & Burghouts? Neem contact op met:

Joost Baak j.baak@benb.nl 085 – 0430 100
X