Scan activiteitenbesluit

Voor uw organisatie wordt het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling steeds belangrijker. Had u in het verleden vaak te maken met een milieuvergunning; nu vallen veel organisaties geheel, dan wel gedeeltelijk, onder het Activiteitenbesluit. In dit besluit zijn een groot aantal milieuwetten, besluiten en regelingen samengevoegd. De leesbaarheid en interpreteerbaarheid van het Activiteitenbesluit is voor veel organisaties een groot probleem. Daarnaast zijn er veel organisaties die nog een milieuvergunning (nu Omgevingsvergunning) hebben die de impact van het Activiteitenbesluit niet bepaald hebben. Heeft u ook moeite met de interpretatie en leesbaarheid van het Activiteitenbesluit of heeft u een Omgevingsvergunning, maar de algemene regels niet goed in beeld, dan kan de Scan Activiteitenbesluit uitkomst bieden.

Borger & Burghouts kan u op een aantal vlakken goed ondersteunen bij de interpretatie van de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Concreet biedt Borger & Burghouts op de volgende manieren ondersteuning:

  • Voorbereiden en indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit aan het bevoegd gezag;
  • Bepalen van de impact van de regels uit het Activiteitenbesluit bij aanvraag van een revisievergunning of wijzigingsvergunning;
  • Bepalen van de impact van de algemene regels ten opzichte van de eisen vanuit de vergunning bij een overgangssituatie van vergunningplicht naar geheel algemene regels;
  • Voorbereiden en aanvragen van maatwerkvoorschriften;
  • Verkrijgen van inzicht in de verplichting volgens uit het Activiteitenbesluit en bepalen van de impact daarvan op uw organisatie.

Voordelen

Met bovenstaande ondersteuning bieden wij voor iedere situatie een passende oplossing. Hierdoor bent u in staat goed in te spelen op uw toekomstige situatie, dan wel de juiste interpretatie te geven aan de verplichtingen volgend uit het Activiteitenbesluit. Dit zorgt ervoor dat u in control bent en uw compliance situatie kan borgen.

De uiteindelijk relevante wetten en artikelen kunnen door ons vastgelegd worden in het Register van Eisen. Met een Servicecontract Register van Eisen blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bent u ook aan het worstelen met de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en regeling of heeft u interesse in een passende beoordeling voor uw situatie, neem dan contact op met:

Hans Been h.been@benb.nl 085 – 0430 100
Paul van der Donk p.vanderdonk@benb.nl 085 – 0430 100
X