RI&E

Waarom een RI&E

In ieder bedrijf zijn er risico’s aanwezig die variëren van het mislopen van een belangrijke deal tot het risico op een inbraak. Daarnaast zijn er ook risico’s die uw personeel, product en materieel lopen. Denk hierbij aan een ongeval met een machine of een medewerker die uitglijdt. Als werkgever (met personeel) bent u verplicht deze risico’s te identificeren en uw medewerkers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Dit doet u door een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een goed uitgevoerde RI&E geeft u inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en geeft u handvatten over te nemen acties.

Een RI&E bestaat uit twee delen:

  1. Een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s
  2. Een plan van aanpak voor het reduceren van deze risico’s

Wat biedt B&B op dit vlak

Met onze kennis en ervaring kunnen wij u hierbij ondersteunen. Middels een stappenplan geven wij u inzicht in de risico’s, evalueren we deze en geven we advies hoe u deze risico’s kunt verminderen of volledig wegnemen. Hierbij identificeren we niet alleen de concrete risico’s op de werkvloer maar houden we ook rekening met beleidsmatige risico’s en de wettelijke overtredingen.

Hoe gaat het in z’n werk

Wij komen bij u op locatie om de risico’s te inventariseren. Dit doen we door documenten te bestuderen, interviews te houden met sleutelfiguren in de organisatie en een uitgebreide rondgang door uw bedrijf. Tijdens de rondgang worden ook verschillende medewerkers aangesproken voor vragen over hun werkzaamheden en hun mening.

Vervolgens worden alle geïnventariseerde risico’s geordend en gewogen. Dit resulteert in een lijst met aandachtspunten/tekortkomingen ingedeeld in risicoklassen.
Bovenstaande zal resulteren in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak geeft een planmatig overzicht van de vastgestelde maatregelen. Natuurlijk adviseren wij u welke maatregelen/acties het beste genomen kunnen worden.

U kunt als klant aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen in het Plan van Aanpak. Betekent dit dat u vervolgens klaar bent? Nee, helaas niet. De RI&E dient zo vaak geactualiseerd te worden als de situatie binnen uw bedrijf daarom vraagt. Wij zullen u uitgebreid adviseren hoe u dit proces het beste kunt inrichten.

Voordelen

Het uitvoeren van een RI&E door Borger & Burghouts levert u de volgende voordelen op:

 • U ontvangt een uitgebreide RI&E waarin alle wettelijke aspecten zijn opgenomen;
 • De risico’s worden geprioriteerd op basis van Fine & Kinney in combinatie met de zwaarte van de wettelijke overtreding;
 • U ontvangt een lijst met voorgestelde maatregelen;
 • De RI&E is uitgevoerd volgens de nationaal erkende IMA-methode;
 • U heeft alle risico’s in kaart waardoor u de juiste maatregelen kunt treffen om daarmee ongevallen en verzuim te voorkomen;
 • U voldoet aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een actuele RI&E met een plan van aanpak;
 • U verhoogt medewerkerstevredenheid en verminderd verloop;
 • U borgt de continuïteit en verhoogt de productiviteit.

Meer weten? Neem contact op met:

Floor Ham f.ham@benb.nl 085 – 0430 100
Jeffrey Mittendorf j.mittendorff@benb.nl 085 – 0430 100
X