De producten en diensten van B&B

MijnLab

In laboratoria vinden diverse werkzaamheden die een impact hebben op het milieu en de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omwonenden. Denk hierbij alleen al aan het werken met gevaarlijke stoffen. Om laboratoria te ondersteunen in een optimaal milieu- en veiligheidsbeleid heeft Borger & Burghouts het concept MijnLab ontwikkeld. Deze bestaat uit een digitaal handboek, een reeks workshops en de jaarlijks weerkerende conferentie Milieu en Veiligheid.
meer over mijnlab >

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is de schakel tussen buiten en binnen. Inzicht in wat er in je omgeving gebeurt is onmisbaar voor het succesvol opzetten en uitvoeren van projecten. Heeft u inzicht welke stakeholders uw project (negatief) kunnen beïnvloeden? Borger & Burghouts kan u helpen.
meer over omgevingsmanagement >

Opzetten managementsystemen

Vanuit verschillende hoeken kan de noodzaak om een managementsysteem ontstaan. Uit eigen motivatie, maar ook als gevolg van druk uit de omgeving. Het managementsysteem geeft een overzicht van alle (al dan niet gedocumenteerde) afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt om de milieubelasting en veiligheidsrisico's te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Borger & Burghouts ondersteunt bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een milieu- en/of veiligheidsmanagementsysteem.
meer over opzetten managementsystemen >

RI&E

Waarom een RI&E In ieder bedrijf zijn er risico’s aanwezig die variëren van het mislopen van een belangrijke deal tot het risico op een inbraak. Daarnaast zijn er ook risico’s die uw personeel, product en materieel lopen. Denk hierbij aan een ongeval met een machine of een medewerker die uitglijdt. Als werkgever (met personeel) bent […]
meer over ri&e >

Scan activiteitenbesluit

Had u in het verleden vaak te maken met een milieuvergunning; nu vallen veel organisaties geheel, dan wel gedeeltelijk, onder het Activiteitenbesluit. De leesbaarheid en interpreteerbaarheid van het Activiteitenbesluit is voor veel organisaties een groot probleem. Daarnaast zijn er veel organisaties die nog een milieuvergunning (nu Omgevingsvergunning) hebben die de impact van het Activiteitenbesluit niet bepaald hebben. Heeft u ook moeite met de interpretatie en leesbaarheid van het Activiteitenbesluit of heeft u een Omgevingsvergunning, maar de algemene regels niet goed in beeld, dan kan de Scan Activiteitenbesluit uitkomst bieden.
meer over scan activiteitenbesluit >

Technisch bodemonderzoek

Als koper neemt u het risico van een bodemverontreiniging over, dus u wilt inzicht in wat deze risico's zijn en welke gevolgen zij hebben. Efficiënt en slim bodemonderzoek van Borger & Borghouts brengt deze risico's kostenbewust, snel en gedegen in kaart.
meer over technisch bodemonderzoek >

Veiligheidsadviseur ADR

Indien een organisatie betrokken is bij het vervoer van meer dan een bepaalde hoeveelheid gevaarlijk stoffen met een bepaald gevaarsrisico (de zogenaamde 1000 punten) is deze verplicht een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR aan te stellen of in te huren. Borger & Burghouts kan u deze veiligheidsadviseur leveren.
meer over veiligheidsadviseur adr >

Vergunningaanvraag

De werkingssfeer van het Activiteitenbesluit wordt voortdurend uitgebreid. Als gevolg hiervan geldt voor steeds minder bedrijven dat zij moeten beschikken over een Omgevingsvergunning Milieu. Voor de meer complexe bedrijven zijn niet alleen onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing, maar blijft de vergunningplicht ook gelden. Inzicht verkrijgen in welke onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn en voor welke onderdelen een Omgevingsvergunning Milieu noodzakelijk is, is een ware puzzel. Borger & Burghouts heeft een methodiek ontwikkeld die bedrijven in staat stelt grip te krijgen en te houden over de vergunningsituatie van een specifieke locatie.
meer over vergunningaanvraag >
1 2
X