Opzetten managementsystemen

Vanuit verschillende hoeken kan de noodzaak om een managementsysteem ontstaan. Uit eigen motivatie, bijvoorbeeld omdat organisaties het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid achten om aandacht te besteden aan milieugevolgen en veiligheidsrisico’s of omdat het imago gevaar loopt bij gevaarlijke situaties. Of vanwege druk uit de omgeving: een verplichting in aanbestedingstrajecten en vraag om schone en veilige organisaties door de maatschappij.

Het managementsysteem geeft een overzicht van alle (al dan niet gedocumenteerde) afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt om de milieubelasting en veiligheidsrisico’s te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Internationale normen die worden gebruikt om de opzet, werking en effectiviteit van het managementsysteem te toetsen zijn ISO 14001 voor milieu, ISO 9000 voor kwaliteit, ISO 50001 voor energie, ISO 19600 voor compliance en ISO 45001 voor arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Borger & Burghouts ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een milieu- en/of veiligheidsmanagementsysteem. Dit doen onze adviseurs onder andere door:

  • Volledig (of gedeeltelijk) opzetten of ondersteuning bij het opzetten van het managementsysteem;
  • Inzicht verschaffen in welke stappen u nog dient te doorlopen om tot een certificeerbaar managementsysteem te komen – de zogeheten GAP-analyse;
  • Uitvoeren van interne audits waardoor de werking van het managementsysteem periodiek wordt getoetst;
  • Transitie naar nieuwe ISO normen.

Voordelen

  • Risico’s met betrekking tot milieu, arbo en veiligheid zijn systematisch inzichtelijk gemaakt, beheerst en verbeterd;
  • Nieuwe inzichten in eigen organisatie en processen ontstaan, waardoor mogelijke verbeteringen inzichtelijk worden;
  • Mogelijkheden voor prioritering op basis van risico’s ontstaan;
  • Besparing/kostenreductie op basis van beheersing van risico’s en bijvoorbeeld energie of ziekte;
  • Betere relatie met stakeholders.

Meer weten over wat Borger & Burghouts voor u kan betekenen in het opzetten van een managementsysteem? Neem contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100

 

X