Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is de schakel tussen buiten en binnen. Inzicht in wat er in je omgeving gebeurt is onmisbaar voor het succesvol opzetten en uitvoeren van projecten. Heeft u inzicht welke stakeholders uw project (negatief) kunnen beïnvloeden? Borger & Burghouts kan u helpen.

Stap 1 is het in kaart brengen van alle (f)actoren en daarmee samenhangende vereisten die een rol spelen bij uw project. Middels een stakeholderanalyse wordt inzichtelijk welke partijen belang hebben en welke macht zij hebben. Daarnaast is het van belang welke wet- en regelgeving, vereisten uit de holding, eisen van belanghebbenden, etc. een rol spelen. Dit proces moet structureel worden doorlopen, zodat inzicht wordt verkregen in veranderende vereisten en de effecten op de bedrijfsvoering/het project. In deze fase wordt onder andere gebruik gemaakt van technieken zoals Strategisch Omgevingsmanagement (SOM), Project Start Ups (PSU), Mutal Gaines Aanpak (MGA).

Wanneer inzichtelijk is aan welke vereisten het project zich commiteert, moet aantoonbaar aan deze vereisten worden voldaan. Deze stap bevat niet alleen het “verplicht voldoen” aan wet- en regelgeving, maar houdt ook in dat keuzes gemaakt worden met welke belangen er vanuit de omgeving rekening gehouden gaat worden en tot op welke hoogte. Omdat niet iedere eis in iedere fase van een project even belangrijk is, is het van belang een prioritering en fasering aan te brengen in het aantoonbaar voldoen.

Opdrachtgevers verlangen steeds meer dat niet alleen met momentopnames getoond wordt dat een project voldoet aan eisen en afspraken met haar omgeving, maar dat geborgd is dat het project hier continu aan blijft voldoen. Dit geeft zekerheid. Stap 3 is daarom borgen. Door middel van borgen kan op willekeurige moment aantoonbaar gemaakt worden dat aan de vereisten wordt voldaan.

Voordelen

Projecten uitvoeren met Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) levert u het volgende op:

  • Beter projectresultaat (binnen tijd en budget uitvoeren van een project)
  • Tevreden interne omgeving
  • Tevreden externe omgeving

Meer weten over omgevingsmanagement door Borger & Burghouts? Neem contact op met:

Jan Kuipers j.kuipers@benb.nl 085 – 0430 100
Arthur Burghouts a.burghouts@benb.nl 085 – 0430 100
X