MijnLab

In laboratoria vinden diverse werkzaamheden plaats die een impact hebben op het milieu en de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omwonenden. Denk hierbij alleen al aan het werken met gevaarlijke (afval)stoffen. Meerdere wetgevingen, die regelmatig worden vernieuwd, hebben voorschriften die zorg dragen voor milieuverantwoord en veilig werken in deze werkomgeving.

Om laboratoria te ondersteunen in een optimaal milieu- en veiligheidsbeleid heeft Borger & Burghouts het concept MijnLab ontwikkeld. Deze bestaat uit een digitaal handboek, een reeks workshops  en de jaarlijks weerkerende conferentie Milieu en Veiligheid.

Het concept MijnLab wordt ondersteund door een online platform, waarop de abonnee zijn informatie vindt. Op de website wordt informatie gegeven over milieu en veiligheid en is het Digitaal Handboek voor abonnees te raadplegen.  Dit handboek bevat hoofdstukken over wet- en regelgeving, milieu- en veiligheidsaspecten, gevaarlijke stoffen, afvalstoffen, managementsystemen, en verbeteropties. Regelmatig worden deze hoofdstukken aangepast aan de laatste stand van zaken, waaronder ieder kwartaal een update over veranderingen in wet- en regelgeving.  In de workshopreeks worden op een interactieve wijze diverse items behandeld op gebied van milieu en veiligheid, zoals opslag, etikettering en vervoer van gevaarlijke stoffen en het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen. In de conferentie worden de laatste ontwikkelingen op milieu en veiligheid behandeld door landelijke experts op deze terreinen.

Digitaal Handboek

Abonnementhouders hebben toegang tot een laboratoriumspecifieke uitgave van het digitaal handboek Milieu en Veiligheid. Het digitaal handboek, separaat ingericht voor Klinische Chemie, Medische microbiologie en Pathologie, geeft de gebruiker informatie over relevante wet- en regelgeving, gevaarlijke stoffen, managementsystemen, milieu en veiligheidsaspecten en afvalstroomadviezen per analyse of analyseapparaat. Door een unieke service ten aanzien van wijzigingen in wet- en regelgeving, ontvangen abonnementhouders van MijnLab tenminste eens per kwartaal een update  over wijzigingen in voor hen relevante regels.

Conferentie Milieu & Veiligheid

Deze jaarlijkse terugkerende conferentie biedt een leerzaam en uitdagend programma rondom trends en actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Tevens onderdeel van de conferentie is de informatiemarkt, waarop diverse organisaties producten en diensten voor de laboratoriumsector presenteren. Na deze conferentie bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de ontwikkelingen binnen het werkveld milieu en veiligheid.

Workshopprogramma

MijnLab biedt een jaarlijks variërend aanbod van workshops specifiek voor laboratoriumspecialisten en leidinggevenden. Het workshopprogramma bestaat uit uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, opslag van gevaarlijke stoffen (EU-GHS, PGS 15) en het ADR. Voor een actueel overzicht van het aanbod verwijzen wij u naar onze agenda. De workshops zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Biomedisch Laboratoriummedewerkers (NVML).

Kosten

Voor een jaarprijs van € 300,- krijgt u toegang tot één van de specifieke laboratoriumdelen van het Digitaal Handboek van MijnLab. Dit abonnement geeft u tevens  korting op een bezoek aan de jaarlijkse conferentie Milieu en Veiligheid, als ook korting op deelname aan workshops uit het workshopprogramma.

In geval een organisatie meerdere abonnementen heeft verlenen wij een korting van 15% op het totaalbedrag.

Voordelen

Het concept Mijnlab heeft de volgende voordelen voor u:

  • U blijft op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen op gebied van milieu en veiligheid;
  • U blijft op de hoogte van de meest recent wet- en regelgeving op gebied van milieu en veiligheid;
  • U wordt ondersteund bij het opzetten van een milieu- en veiligheidssysteem in uw laboratorium;
  • Een abonnement op het Digitaal Handboek kunt als onderdeel gebruiken voor uw kwaliteitssysteem volgens CCKL of ISO 15189;
  • U kunt op verzoek afvalstroomadviezen laten opstellen van analyses op uw laboratorium.

Meer weten over het concept MijnLab? Neem contact op met:

Erwin van de Ven e.vandeven@benb.nl 085 – 0430 100
Hans Been h.been@benb.nl 085 – 0430 100

Of kijkt u eens op www.MijnLab.nl

X