Locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling gaat om het aanpassen van de locatie, vaak in de vorm van nieuwbouw, herontwikkeling en sloop. Hier komt een hoop bij kijken. Heeft u alle (risico)aspecten van uw locatieontwikkeling goed in beeld?

Steeds vaker zijn wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid van negatieve invloed op de exploitatie van een ruimtelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan omgevingsaspecten als bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, luchtkwaliteit, geluidsbelasting, flora en fauna, externe veiligheid, zeer onverwachte aansprakelijkheden en vertraging in procedures. Borger & Burghouts kan u helpen om grip op de locatieontwikkeling te krijgen met als uitkomst het gewenste resultaat.

Projectbesluit, ruimtelijke onderbouwing, planschade, complex vergunningmanagement, risico-analyse: van een eerste inschatting tot detailuitwerking, van uitwerken van een deelrapport tot procesmanagement. Op alle omgevingsaspecten weet u zich met Borger & Burghouts verzekerd van de juiste aanpak, afgestemd op uw behoefte. Op het gebied van locatieontwikkeling kunnen wij voorzien in de volgende activiteiten:

 • Uitvoeren van risicobeoordelingen in verschillende projectstadia
 • Opstellen ruimtelijke onderbouwing
 • Directievoering bodemonderzoek en -sanering
 • Opstellen planschade overeenkomsten
 • Verzorgen onderzoeken op het gebied van archeologie, bodem, flora en fauna, water, lucht en externe veiligheid;
 • Aanvragen van omgevingsvergunningen
 • Voorbereiden projectbesluit
 • Juridische ondersteuning bij opstellen contracten
 • Omgevingscommunicatie
 • Stakeholdermanagement richting NGO’s, (nabijgelegen) private bedrijven, bestuurders en ambtelijke organisaties
 • Strategisch OmgevingsManagement (SOM), Mutual Gaines Aanpak

Op bovenstaande onderwerpen ondersteunen wij u zoals u dat wenst. Interim management, advies, opleiding, tijdelijke inhuur van capaciteit of projectuitvoering: wij hebben de oplossing die past bij uw specifieke project en wensen.

Voordelen

Meer weten, of geïnteresseerd in samenwerken met Borger & Burghouts? Neem contact op met:

Jan Kuipers j.kuipers@benb.nl 085 – 0430 100
X