Register van eisen

Bij voortduring is er aandacht voor wet- en regelgeving. De overheid schermt met de belofte ‘minder regels’; de praktijk leert echter dat het identificeren en interpreteren van relevante regelgeving er voor organisaties niet eenvoudiger op wordt. Ondanks dat wordt van organisaties verwacht dat zij op de hoogte zijn en blijven van regelgeving die op hen van toepassing is en, belangrijker nog, wat die regelgeving concreet voor hen betekent.

Borger & Burghouts biedt u met het Register van Eisen een bewezen concept met betrekking tot het identificeren, interpreteren en bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving en overige eisen die de organisatie onderschrijft, binnen de aandachtsgebieden arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

In het Register van Eisen wordt een directe koppeling gelegd tussen uw activiteiten, de relevante arbo-, veiligheid- en milieuaspecten én de daarop van toepassing zijnde nationale en Europese wet- en regelgeving. Uniek is niet alleen dat wij de voor u relevant wet- en regelgeving weergeven, maar dat wij daarbij tevens voor ieder stuk wet- en regelgeving weergegeven wat de kern van de eis is in relatie tot uw bedrijfsvoering. Tevens beschikken wij over de mogelijkheid om overige eisen, zoals branche-afspraken, beleid van de holding, uw omgevingsvergunning, voor u toegankelijk te maken in het Register van Eisen.

Opzetten Register van Eisen

In Nederland bieden tal van bedrijven gebundelde wetswijzigingen en jurisprudentie aan. U ontvangt dan een lijst met veel wijzigingen die niet relevant zijn voor uw bedrijfsvoering. Het Register van Eisen filtert uit de enorme brij precies de informatie die u nodig heeft. met een abonnement op ons Register van Eisen haalt u veel meer in huis dan alleen een overzicht van relevante wet- en regelgeving. De meerwaarde gaat u pas echt ervaren, nadat het register voor uw bedrijf op maat is gemaakt.

Omdat toegang tot de relevante wet- en regelgeving van essentieel belang is, wordt het Register van Eisen toegankelijke gemaakt op de databank die RDMG Uitgevers met een geheel eigen redactie beheert. U heeft daardoor altijd digitaal toegang tot de meest recente wetteksten.

Servicecontract Register van Eisen

Omdat wet- en regelgeving continu aan wijziging onderhevig is, ontvangt u als onderdeel van het servicecontract elk kwartaal een voor uw organisatie specifieke rapportage over de wijzigingen in de voor u relevante wet- en regelgeving. Tevens plant onze adviseur eens per jaar een adviesgesprek en compliance check, waarin de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de wijze waarop u daar invulling aan hebt gegeven met u worden besproken. De combinatie van het adviesgesprek en de compliance check maakt dat u zeker weet dat u kennis heeft van alle op u van toepassing zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving en de naleving daarvan in de praktijk.

Voordelen

Het opstellen van een Register van Eisen en het bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving door Borger & Burghouts heeft voor u de volgende voordelen:

  • U heeft inzicht in de voor uw bedrijfsactiviteiten relevante wet- en regelgeving en overige eisen (compliance verplichtingen);
  • Alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving is direct voor u inzichtelijk;
  • De toegang tot uw register middels internet maakt dat u en uw collega’s altijd en overal, waar u toegang tot het internet heeft, het register kunnen raadplegen;
  • De voor u relevante wijzigingen in wet- en regelgeving worden door onze adviseur elk kwartaal voor u bijgehouden. Hiervan ontvangt u elk kwartaal een rapportage die in een adviesgesprek wordt toegelicht:
  • Tijdens het adviesgesprek heeft u ook de mogelijkheid om andere gerelateerde vraagstukken aan onze adviseur voor te leggen;
  • Jaarlijks voert onze adviseur bij u op locatie een compliance check uit. u weet dan direct of u voldoet aan de beoordeelde wet- en regelgeving;
  • U kunt gebruik maken van de helpdesk. Wet- en regelgeving gerelateerde vragen kunt u telefonisch dan wel per e-mail aan uw adviseur voorleggen;
  • In het kader van ISO 14001/OHSAS18001-certificering heeft u op deze wijze geborgd dat u op de hoogte bent en blijft van de voor u relevante wet- en regelgeving.

Klik hier om naar de inlogpagina van Register van Eisen te gaan

 

Samenwerkingspartners

Ten behoeve van het toegankelijk maken van het Register van Eisen heeft Borger & Burghouts een samenwerking opgezet met RDMG Uitgevers.

Meer weten over het Register van Eisen, of direct een abonnement afnemen? Neem contact op met: 

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100
X