Externe veiligheid

Ondanks dat externe veiligheid hoog op de agenda staat van zowel bedrijven als de overheid, kan het toch nog mis gaan. We kennen allemaal de voorbeelden die uitgebreid in het nieuws zijn geweest. De brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk, lekkage van giftige gassen bij een grote raffinaderij, een tankterminal welke niet voldeed aan de vigerende wetgeving, de discussie met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, etc. Door een samenloop van omstandigheden kan zich namelijk op ieder moment een gevaarlijke situatie voordoen. En deze is in veel gevallen niet geïdentificeerd, dan wel uitgewerkt.

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor de omgeving, welke voortkomen uit ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen. Borger & Burghouts adviseert opdrachtgevers over het gehele spectrum van externe veiligheid, van het identificeren tot het pragmatisch wegnemen of beheersen van risico’s voor omgeving en mensen. Het gaat hierbij voornamelijk over risico’s met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen, maar ook over het vervoer van deze stoffen over de weg, spoor, water of pijpleiding. Leidend hierin is het wettelijk kader en relevante normen.

Borger & Burghouts kan u volledig ondersteunen op het gebied van externe veiligheid, waarbij wij, waar nodig, samenwerken met echte vakspecialisten op specifieke onderdelen. Zo kunnen wij u volledig bedienen. Diensten die we o.a. aanbieden zijn:

 • BRZO/PBZO/ARIE Compliance Management
 • Register van eisen
 • Compliance audit
 • ADR
 • Opstellen en controleren bedrijfsnoodplan
 • BEVI/REVI
 • QRA/MRA
 • HAZOP studies
 • Installatiescenario’s
 • Veiligheidsrapport (VR)
 • Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
 • ATEX 114 (voorheen ATEX 95) en ATEX 153 (voorheen ATEX 137)

Voordelen

De samenwerking met Borger & Burghouts op gebied van externe veiligheid draagt bij aan een veilige omgeving. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u:

 • Inzicht heeft op uw risico’s voor de omgeving;
 • Deze risico’s kunt wegnemen, dan wel beheersen;
 • Compliant kunt zijn aan de vigerende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde normen.

Daarnaast voorkomt danwel beperkt u de mogelijkheid op:

 • Imagoschade door negatieve publicaties
 • In gevaar komen van bedrijfscontinuïteit
 • Aansprakelijkheid (civielrechtelijk)
 • Hinder/overlast voor uw omgeving
 • Zware ongevallen/calamiteiten (waarmee u veiligheid medewerkers en omgeving bevordert)
 • Boetes; acties vanuit handhavende instanties
 • Strafrechtelijke sancties
 • Verlies verzekeringsdekking

Wilt u meer weten over wat Borger & Burghouts voor u kan betekenen op het gebied van externe veiligheid, neem dan contact op met:

Jeffrey Mittendorff j.mittendorff@benb.nl 085 – 0430 100
X