Compliance management

Heeft u moeite om al die wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving op milieu, arbo en veiligheidsgebied bij te houden? Of heeft u last van onaangename verassingen vanuit nieuwe of gewijzigde wetgeving, vanuit handhaving en/of (externe) audits? Bent u altijd maar druk om alle ‘lijstjes’ met aandachtspunten en tekortkomingen weg te werken? Is het antwoord op (één van) deze vragen ja, dan wordt het tijd om eens met een adviseur van B&B over Compliance Management op gebied van milieu, arbo en veiligheid (HSE) te gaan praten om te beoordelen hoe we voor u een meerwaarde kunnen betekenen.

Borger & Burghouts kan u op het gebied van milieu en arbo/veiligheid wet- en regelgeving volledig ontzorgen. Zo kunt u zien welke inspanning noodzakelijk is om HSE Compliance Management goed op te zetten en te borgen binnen uw organisatie, zodat u ‘in control’ bent!

De visie van Borger & Burghouts op het thema Compliance Management kenmerkt zich door een unieke aanpak, grofweg onder te verdelen in de volgende drie onderdelen:

 • Inzicht
 • Voldoen
 • Borgen

In onderstaande afbeelding worden onze producten en diensten uiteengezet onder de drie onderdelen.

Producten-diensten onder Inzicht-Voldoen-Borgen

Inzicht

Borger & Burghouts helpt organisaties enerzijds bij het identificeren van stakeholders en de (wettelijke) verplichtingen die voor de organisatie relevant zijn. Anderzijds beoordeelt zij in welke mate de organisatie voldoet aan de aan de organisatie gestelde verplichtingen. Diensten die wij bieden om hieraan invulling te geven zijn onder andere:

 • Opstellen registers van eisen
 • Uitvoeren van compliance-audits
 • Uitvoeren technische onderzoeken (bodem, lucht, water, RI&E’s, etc.)
 • Stakeholder-management
 • Doorlichting ISO 14001 / OHSAS 18001 (ISO 45001)

Voldoen

Middels een planmatige aanpak dient de organisatie invulling te geven aan de geïdentificeerde verbeterpunten. In de praktijk leidt dit tot het uitvoeren van corrigerende en preventieve maatregelen, waarbij Borger & Burghouts ondersteuning kan bieden. Diensten die wij bieden om hieraan invulling te geven zijn onder andere:

 • Uitvoeren van een risk assessment
 • Bepalen correctieve en preventieve maatregelen
 • Uitvoeren van specifieke verbeterprojecten (afvalpreventie, energiebesparing, 5x beter)
 • Inzet als (interim) HSE-manager/coördinator
 • Aanvragen en coördineren van milieuvergunningen

Borgen

Borger & Burghouts ondersteunt organisaties bij het vastleggen van afspraken die zijn gemaakt of werkwijzen die zijn uitgedacht om zodoende zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de vereisten kan worden voldaan. Diensten die wij bieden om hieraan invulling te geven zijn onder andere:

 • Opzetten en implementeren van een managementsysteem op het gebied van HSE
 • Het opleiden van medewerkers (cursussen, toolbox meetings, etc.)
 • Het periodiek herhalen van interne controles
 • Bijhouden van wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en doorvertaling naar klantniveau
 • Het voorzien in een (telefonische) helpdesk voor vragen die gerelateerd zijn naleving van wet- en regelgeving

Voordelen

De samenwerking met Borger & Burghouts op het gebied van HSE Compliance Management biedt u de volgende voordelen:

 • U heeft doorlopend inzicht in hoe uw organisatie er voor staat met betrekking tot milieu, arbo en veiligheid wet- en regelgeving;
 • U heeft de middelen en informatie om volledig te kunnen voldoen aan deze milieu, arbo en veiligheid wet- en regelgeving;
 • U heeft de mogelijkheid om alle verplichtingen en de zorg voor het milieu, uw personeel en uw omgeving te borgen.

Daarnaast voorkomt dan wel beperkt u de mogelijkheid op:

 • Imagoschade door negatieve publicaties
 • In gevaar komen van bedrijfscontinuïteit
 • Aansprakelijkheid (civielrechtelijk)
 • Hinder/overlast voor uw omgeving
 • Zware ongevallen/calamiteiten (bevorderen veiligheid medewerkers en omgeving)
 • Boetes, acties vanuit handhavende instanties
 • Strafrechtelijke sancties
 • Verlies verzekeringsdekking

Op deze manier kunnen wij u volledig ondersteunen en ontzorgen op gebied van milieu, arbo en veiligheid. Wilt u meer weten of wilt u een vrijblijvend gesprek met een adviseur van B&B, neem dan gelijk contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100
X