Compliance audit

Inzicht in hoeverre de organisatie voldoet aan de vigerende milieu, arbo, of veiligheidswet- en regelgeving blijft voor veel bedrijven nog een lastig onderwerp. Dit terwijl het niet “in compliance” zijn kan zorgen voor een verhoogd risico op schade op gebied van imago, financiële positie, medewerker tevredenheid, het milieu en zelfs uw bedrijfscontinuïteit. B&B kan u dit inzicht geven en u daarnaast ondersteunen bij het risicogericht verbeteren van uw compliance situatie.

Om inzicht te krijgen in uw compliance situatie op gebied van milieu, arbo en veiligheid voeren wij  een compliance audit op locatie uit. Daarbij is het noodzakelijk dat we eerst inzicht krijgen in het wettelijk kader dat op u van toepassing is. Een register van eisen, hetgeen B&B ook voor u kan verzorgen, is daar een goed uitgangspunt voor.

Een compliance audit kenmerkt zich door een controle van benodigde documentatie en een fysieke controle van uw locatie. Daarbij zullen meerdere van uw medewerkers geïnterviewd worden en maakt het team van adviseurs een rondgang over uw locatie. Voor het uitvoeren van de audit maakt B&B gebruik van de tool Approve die specifiek voor dit doel is ontwikkeld.

Mogelijkheden

Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden om een compliance audit door B&B te laten uitvoeren. U kunt uw situatie volledig laten beoordelen naar de vigerende wet- en regelgeving op milieu, arbo en veiligheid, maar u kunt ook alleen een audit op milieugebied, dan wel een specifiek thema (bijv. opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15), arbobeleid, etc.) laten uitvoeren.

Voordelen

Het resultaat van de audit is een helder overzicht van uw compliance situatie. Hiermee:

  • Kunnen eventuele non-compliances gezamenlijk met u worden geprioriteerd;
  • Kunnen acties worden gedefinieerd om in compliance te komen;
  • Komt uw bedrijf in controle op het gebied van voldoen aan de vigerende milieu, arbo en veiligheidswet- en regelgeving;
  • Kunt u goed onderbouwd keuzes maken en investeringen vragen, om in compliance te komen.

Wilt u meer informatie met betrekking tot het uitvoeren van een compliance audit op milieu, arbo en/of veiligheidsgebied, neem contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100
X