Arbeidsomstandigheden

Iedere organisatie heeft de zorgplicht naar haar medewerkers om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. De bewustwording van het belang van deze zorgplicht, in het kader van risico’s voor medewerkers, bestuurlijke aansprakelijkheden, financiële risico’s, etc. is sterk groeiend. Het wettelijk kader biedt echter een hoop ruimte en heeft de zorgplicht als principe. Dit maakt het voor veel organisaties moeilijk in te schatten wanneer bepaalde risico’s in voldoende mate in beeld zijn gebracht en passende maatregelen genomen zijn.

De adviseurs van Borger & Burghouts zijn gespecialiseerd in het beoordelen van veiligheid- en gezondheidsrisico’s in de praktijk. Wij zijn actief in diverse branches, waardoor wij uw situatie goed kunnen beoordelen en de risico’s kunnen inschatten. Daarbij adviseren wij op basis van een gedegen analyse van het risico over gerichte beheersmaatregelen, met als uitgangspunt het risico voor de medewerker weg te nemen, dan wel te minimaliseren. Hierbij rekening houdend met verschillende aspecten als technische, praktische en financiële haalbaarheid.

Onze adviseurs kenmerken zich daarnaast door integraal op meerdere vlakken mee te kunnen denken in oplossingen die voor u passend zijn. Met integraal bedoelen we dat bij verbetertrajecten tevens gekeken wordt naar eventuele samenhang met andere aspecten als veiligheid en milieu.

De adviseurs van Borger & Burghouts kunnen onder andere bij de volgende onderwerpen een absolute meerwaarde voor u betekenen:

 • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Toetsen van een uitgevoerde RI&E door een gecertificeerd arbeidshygiënist
 • Opstellen plan van aanpak o.b.v. een RI&E
 • Uitvoeren van verdiepende RI&E’s
 • (Metingen van) blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Technische metingen binnenklimaat en geluid
 • Explosieveiligheid (ATEX 95 en 137) advies
 • Explosieveiligheidsdocument (EVD) opstellen
 • Opstellen Register van Eisen voor arbo en veiligheid
 • Machineveiligheid advies
 • Advisering bij implementatie maatregelen
 • Bedrijfsnoodplannen opstellen of beoordelen
 • BHV plannen osptellen of beoordelen
 • Compliance audit uitvoeren
 • Brandveiligheid advies

Wilt u meer weten over wat Borger & Burghouts voor u kan betekenen op het gebied van arbeidsomstandigheden, neem dan contact op met:

Floor Ham f.ham@benb.nl 085 – 0430 100
Jeffrey Mittendorf j.mittendorff@benb.nl 085 – 0430 100
X