Approve

Compliance management, het aantoonbaar en structureel voldoen aan de vereisten die de organisatie onderschrijft, is momenteel een gevleugeld begrip. Maar op welke wijze maakt u eenvoudig inzichtelijk wat de mate van compliance binnen uw organisatie is?

Borger & Burghouts biedt u met Approve het ideale hulpmiddel om op een eenduidige en overzichtelijke manier aantoonbaar te maken dat uw organisatie voldoet aan de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving én overige eisen. Door een koppeling met de databanken van RDMG Uitgevers bent u er zeker van dat u de beschikking heeft over alle relevante wet- en regelgeving aangaande milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Omdat compliance management verder gaat dan het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving is het ook mogelijk andere vereisten, zoals interne afspraken, vereisten vanuit een holding, etc. op te nemen.

Approve is vormgegeven door een webapplicatie en een bijbehorende iPad-app welke zowel offline als online te gebruiken is. Omdat Approve gebruik maakt van het Register van Eisen, heeft u te allen tijde de beschikking over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige eisen. Approve is daarmee de perfecte aanvulling op het Register van Eisen. Daar waar in het Register van Eisen in kaart is gebracht welke wet- en regelgeving en overige eisen op uw organisatie van toepassing zijn, maakt Approve het eenvoudig mogelijk om op basis van checklists aantoonbaar te maken of u overeenkomstig de vereisten werkt die uw organisatie onderschrijft.

Approve is direct bruikbaar, en door de verschillende modules volledig bedrijfsspecifiek in te richten. Hiertoe bevat Approve onder andere:

 • Locatiedossiers op basis van het Register van Eisen
 • Risicobepaling en prioriteitstelling
 • Checklistwizard: stel zelfstandig eenvoudig vragenlijsten samen
 • Mogelijkheid tot opvoeren bewijstlast, waaronder foto’s en PDF
 • Plannen van (interne) controles en hercontroles
 • Rapportage van bevindingen, zowel in beeld als op schrift
 • Opvolging van bevindingen

Tijdens controles op naleving van wet- en regelgeving en overige vereisten plaatst u eenvoudig opmerkingen, maakt u foto’s, voegt u aantekeningen toe op tekeningen en plattegronden en voegt u documenten toe aan het dossier waarin u werkt. Op deze manier zijn u bevindingen goed te onderbouwen. Het systeem is zo flexibel opgebouwd dat vrijwel iedere denkbare controle er mee uitgevoerd kan worden.

Voordelen

 • Eigen checklisten samenstellen op basis waarvan controles worden uitgevoerd
 • Koppeling met databanken RDMG Uitgevers
 • Prioriteit en risicoanalyse ten aanzien van uw compliance verplichtingen
 • Opdrachtenmodule op basis waarvan u geconstateerde afwijkingen kunt afhandelen
 • Offline en online te gebruiken
 • Controles op locatie uitvoeren middels een iPad-app, waardoor visuele verslaglegging mogelijk wordt
 • Toevoegen van bewijslast, zodat aantoonbaar wordt dat u daadwerkelijk voldoet aan de vereisten

Samenwerkingspartners

Ten behoeve van het koppelen aan relevante wet- en regelgeving heeft Borger & Burghouts een samenwerking opgezet met RDMG Uitgevers.

Meer weten over Approve, of geïnteresseerd in het in gebruik nemen ervan? Neem contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 100
Joost Baak j.baak@benb.nl 085 – 0430 100
X