De producten en diensten van B&B

Approve

Compliance management, het aantoonbaar en structureel voldoen aan de vereisten die de organisatie onderschrijft, is momenteel een gevleugeld begrip. Maar op welke wijze maakt u eenvoudig inzichtelijk wat de mate van compliance binnen uw organisatie is? Borger & Burghouts biedt u met Approve het ideale hulpmiddel om op een eenduidige en overzichtelijke manier aantoonbaar te maken dat uw organisatie voldoet aan de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving én overige eisen.
meer over approve >

Arbeidsomstandigheden

Iedere organisatie heeft de zorgplicht naar haar medewerkers om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Het wettelijk kader biedt echter een hoop ruimte en heeft de zorgplicht als principe. Dit maakt het voor veel organisaties moeilijk in te schatten wanneer bepaalde risico's in voldoende mate in beeld zijn gebracht en passende maatregelen genomen zijn. De adviseurs van Borger & Burghouts zijn gespecialiseerd in het beoordelen van veiligheid- en gezondheidsrisico's in de praktijk.
meer over arbeidsomstandigheden >

Compliance audit

Inzicht in hoeverre de organisatie voldoet aan de vigerende milieu, arbo, of veiligheidswet- en regelgeving blijft voor veel bedrijven nog een lastig onderwerp. Dit terwijl het niet “in compliance” zijn kan zorgen voor een verhoogd risico op schade op gebied van imago, financiële positie, medewerker tevredenheid, het milieu en zelfs uw bedrijfscontinuïteit. B&B kan u dit inzicht geven en u daarnaast ondersteunen bij het risicogericht verbeteren van uw compliance situatie.
meer over compliance audit >

Compliance management

Borger & Burghouts kan u op het gebied van milieu en arbo/veiligheid wet- en regelgeving volledig ontzorgen. Zo kunt u zien welke inspanning noodzakelijk is om HSE Compliance Management goed op te zetten en te borgen binnen uw organisatie, zodat u ‘in control’ bent!
meer over compliance management >

Cursussen

In het kader van voldoen aan wet- en regelgeving, dan wel het borgen en/of verbeteren van bedrijfsprocessen organiseert Borger & Burghouts regelmatig cursussen. Zo zijn onderwerpen als veilig werken, opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS-15, etikettering van vloeistoffen volgens EU-GHS en ook het voldoen aan ADR-regels in cursusprogramma's verwerkt.
meer over cursussen >

Detachering HSE

Borger & Burghouts kan uw organisatie in geval van capaciteitsgebrek ondersteunen met detachering van HSE managers en specialisten. Zij helpen u in compliance te blijven (of te komen) en uw plannen te realiseren. Zo kunnen wij desgewenst, soms zelfs noodzakelijkerwijs, het totale HSE-management van u overnemen.
meer over detachering hse >

Energie-audit

Een energie-audit kan uitgevoerd worden als reactie op de op Europees niveau gedefinieerde doelstelling van 20% minder energieverbruik per 2020. Daarnaast zijn redenen als kostenbesparing of energiebesparing in het kader van het activiteitenbesluit redenen om een energie-audit te willen uitvoeren. De energie-audit heeft als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van de organisatie, zodat het energiebesparingspotentieel inzichtelijk kan worden gemaakt.
meer over energie-audit >

Externe veiligheid

Ondanks dat externe externe veiligheid hoog op de agenda staat van zowel bedrijven als de overheid, kan het toch nog mis gaan. Borger & Burghouts adviseert opdrachtgevers over het gehele spectrum van externe veiligheid, van het identificeren tot het pragmatisch wegnemen of beheersen van risico's voor omgeving en mensen. Het gaat hierbij voornamelijk over risico's met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen, maar ook over het vervoer van deze stoffen over de weg, spoor, water of pijpleiding. Leidend hierin is het wettelijk kader en relevante normen.
meer over externe veiligheid >

Register van eisen

Van organisaties wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn en blijven van regelgeving die op hen van toepassing is en, belangrijker nog, wat die regelgeving concreet voor hen betekent. Borger & Burghouts biedt u met het Register van Eisen een bewezen concept met betrekking tot het identificeren, interpreteren en bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving en overige eisen die de organisatie onderschrijft, binnen de aandachtsgebieden arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.
meer over register van eisen >

Locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling gaat om het aanpassen van de locatie, vaak in de vorm van nieuwbouw, herontwikkeling en sloop. Hier komt een hoop bij kijken. Heeft u alle (risico)aspecten van uw locatieontwikkeling goed in beeld? Borger & Burghouts kan u helpen om grip op de locatieontwikkeling te krijgen met als uitkomst het gewenste resultaat.
meer over locatieontwikkeling >
1 2
X