De berichten van B&B

Plannen Inspectie SZW voor 2020

De Inspectie SZW heeft onlangs haar jaarplan voor 2020 gepresenteerd. De invulling hiervan biedt inzicht in de activiteiten van de Inspectie in 2020, gebaseerd op de meerjarige strategische en programmadoelstellingen in het Meerjarenplan 2019-2022. Het Jaarplan beschrijft in grote lijnen hoe de Inspectie, vaak in samenwerking met anderen, resultaten wil boeken en effecten wil realiseren die ten goede komen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en aan bestaanszekerheid voor iedereen.

Door het regeerakkoord kan het aantal inspecteurs en rechercheurs van de Inspectie SZW het komende jaar verder worden uitgebreid. Dit zorgt voor een hogere inspectiedekking, wat ertoe leidt dat de Inspectie meer bedrijven bereikt met haar interventies dan voorheen. Prioritaire thema’s hierbij zijn de bevordering van eerlijk werk, preventie beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en gevaarlijke stoffen. Daarbij is ook veel aandacht voor de risico-inventarisatie- en -evaluatie oftewel RI&E.

Arbozorg

Voor arbozorg komt in 2020 meer ruimte voor voorlichting en handhaving. Dat is hard nodig, aldus Mr. M.J. Kuiper, inspecteur-generaal S.Z.W.. “Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventari­seerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Voor ieder bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn. Veiligheid raakt iedereen. En is van levensbelang. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete”.

Maar een derde van de bedrijven heeft een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke arbeidsrisico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog.

BRZO

Daarnaast wil de Inspectie SZW in 2020 het balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve zien te herstellen. De laatste jaren is door toename van bedrijfsongevallen de inzet op preventie ondergesneeuwd geraakt. Ook verwacht de Inspectie aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders deel te kunnen nemen bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Eerlijk werk

Op het terrein van eerlijk werk zitten volgens de Inspectie SZW de grootste uitdagingen. Om meer grip op dit probleem te krijgen, wordt komend jaar de monitor eerlijk werk ontwikkeld. De verwachting is dat dit meer inzicht zal geven in de mate waarin vormen van oneerlijk werk in ons land voorkomen. Voor deze monitor wil het SZW in 2020 en 2021 steekproefsgewijs 2600 bedrijven bezoeken.

Meer weten over of een RI&E laten opstellen? Neem contact op met Floor of Jeffrey

> Bekijk hier volledige Jaarplan Inspectie SZW 2020

 

X