De berichten van B&B

Ontwikkeling in risicobeoordeling nanomaterialen

De grote verscheidenheid van nanomaterialen in zowel samenstelling als vorm (eigenschappen) maken het erg ingewikkeld om de schadelijke effecten hiervan in kaart te brengen. Het is economisch niet wenselijk om elk van deze variaties (of nanovormen) afzonderlijk op hun mogelijk schadelijke effecten te testen. Daarbij komt ook dat daarvoor vooralsnog veel dierproeven nodig zouden zijn. Als alternatief worden twee benaderingen onderzocht: groeperen en read-across.

Groeperen is het proces van het samenbrengen van stoffen in een gezamenlijke groep wanneer ze structureel vergelijkbaar zijn op basis van vergelijkbare fysisch-chemische, (eco)toxicologische en (milieu)gedragseigenschappen of die eenzelfde regulier patroon volgen. De beschrijving van de groep en het plaatsen van een stof in een groep moeten beiden wetenschappelijk goed worden onderbouwd.

Read-across is het gebruik van beschikbare data over een ‘bronmateriaal’ voor het vullen van een informatiehiaat voor een ‘doelmateriaal’. Het gebruik van de data van het ‘bronmateriaal’ voor het ‘doelmateriaal’ moet wetenschappelijk goed worden onderbouwd.

European Chemicals Agency (ECHA) heeft hierover inmiddels een Guidance gepubliceerd. En door Joint Research Centre (JRC) is inmiddels de methode toegepast door middel van groepering. Hiermee konden een aantal nano deeltjes correct worden geclassificeerd. Dit laat zien dat de methode in kader van regelgeving mogelijk toepasbaar is. Om daar verder uitsluitsel over te geven zijn meer gegevens en uitvoering van testen nodig.

Bron: RIVM – signaleringsbrief KIR Nano 2019

X