De berichten van B&B

Ontbrekende RI&E? De boetebedragen zijn verhoogd.

Per 23 juli 2019 is de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Bij overtreding wordt er nu sneller een hoger boetebedrag opgelegd. Bij het bereken van de boete wordt er onderscheid gemaakt door middel van zeven categorieën normbedragen.

De wijzigingen zijn als volgt:

– Zijn de RI&E-plichten onvoldoende nageleefd? Van categorie 4 naar 5: max. €4.500,- (was €3.000,-).

– Is er geen RI&E uitgevoerd? Dat is nu een overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar 4: max. € 3.000,- (was € 750,-).

– Geen plan van aanpak opgesteld? Dit is nu een overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar 4: max. € 3.000 (was € 750,-).

– Geen RI&E én geen plan van aanpak? Dit wordt gezien als één overtreding, namelijk; geen RI&E. 

– Andere tekortkomingen RI&E en/of plan van aanpak? Van categorie 2 naar 3: max.€ 1.500,- (was € 750,-).

– De boete voor slechte naleving van de RI&E bij het werken met gevaarlijke stoffen stijgt ook een categorie.
   Dit gebeurd pas na een waarschuwing of aanwijzing.

Natuurlijk wilt u een boete graag voorkomen en alle risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd hebben. Onze adviseurs helpen u graag. 

Wilt u meer weten over de RI&E? Neem dan contact op met één van onze adviseurs: Floor Ham of Jeffrey Mittendorff

 

 

X