De berichten van B&B

Voorbereiding voor Omgevingswet 2021 in volle gang

Als klant van Borger & Burghouts krijgt u in 2021 in meer of mindere mate te maken met de invoering van de Omgevingswet. Vanaf januari zullen zo’n 26 ‘oude’ wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld worden tot één stelsel van ruimtelijke regels. Het is daarmee de grootste wijziging in ons vergunningenstelsel sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. Vanuit Borger & Burghouts zijn we sinds vorig jaar volop bezig met de voorbereiding op deze transitie. Uiteraard met het doel alles voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Hoewel de overgang naar de omgevingswet voor een ieder van belang is, heeft deze wetswijziging -naast op de overheid- de meeste impact op industriële bedrijven. En laat dat nu net één van de segmenten zijn waarvoor Borger & Burghouts zijn expertise in huis heeft. Daarom hebben we vorig jaar een intern projectteam in het leven geroepen. In dit team werken adviseurs van Borger & Burghouts nauw samen met de redactie van RDMG Uitgevers. Het zal ervoor zorgen dat we in de tweede helft van dit jaar u een duidelijk beeld kunnen geven over de veranderingen en de gevolgen in wet- en regelgeving voor uw organisatie. Hiermee samenhangend werken wij aan een methodiek om uw bestaande register van eisen te kunnen “muteren” als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Hierover later meer!

X