De berichten van B&B

Nieuwe Europese grenswaarden voor werken met gevaarlijke stoffen

Deze zomer zijn er nieuwe grenswaarden gepubliceerd voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen.
Deze publicatie is gebaseerd op de al eerder gepubliceerde Europese richtlijn van 1 februari 2017.

Voor 22 stoffen of stofgroepen is nu een wettelijke grenswaarde vastgesteld waar voorheen nog geen grenswaarde voor gold. Voor 8 stoffen was er al een Nederlandse wettelijke grenswaarde, maar is de hoogte aangepast. Zo is de grenswaarde van de stof 1,4 dichloorbenzeen flink verlaagd. Voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide gaan de grenswaarden omhoog.

Voor de volgende stoffen zijn nieuwe wettelijke grenswaarden vastgesteld:

Stofnaam CAS-nummer TGG 8 uur mg/m3 TGG 15 min mg/m3 Huidnotatie
Acroleïne / Acrylaldehyd /Prop-2-enal 107-02-8 0,05 0,12  
Acrylzuur / Prop-2-eenzuur 79-10-7 29 59 [3]
Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol) 61-82-5 0,2
Calciumoxide 1305-78-8 1 [2] 4 [2]
But-2-yn-1,4-diol 110-65-6 0,5
Diacetyl / Butaan-dion 431-03-08 0,07 0,36
Difenylether 101-84-8 7 14
Ethylacetaat 141-78-6 734 1468
2-Ethylhexaan-1-ol 104-76-7 5,4
Glyceroltrinitraat 55-63-0 0,095 0,19 H
Koolstoftetra-chloride / Tetra-chloormethaan 56-23-5 6,4 32 H
Mangaan en anorganische mangaan-verbindingen (als mangaan) 7439-96-5 0,2 0,05 [2]
Methyleenchloride/ dichloormethaan 75-09-2 353 706 H
Methylformaat 107-31-3 125 250 H
Nitroethaan 79-24-3 62 312 H
Terfenyl, gehydrogeneerd 61788-32-7 19 48
Tetrachloorethyleen (PER) 127-18-4 138 275 H
Tetraethylorthosilicaat 78-10-4 44
Vinylideen-chloride / 1,1-dichlooretheen 75-35-4 8 20

De volgende stoffen hadden al een wettelijke grenswaarden, maar worden gewijzigd:

Stofnaam CAS-nummer TGG 8 uur mg/m3 TGG 15 min mg/m3 Huidnotatie
Azijnzuur (ethaanzuur) 64-19-7 25 50  
Calcium-dihydroxide 1305-62-0 1 4  
Cyaniden (als CN)   1 5 H
1,4-Dichloor-benzeen/p Dichloor-benzeen 106-46-7 12 60 H
Koolmonoxide 630-08-08 23 117  
Lythiumhydride 7580-67-8   0,02  
Stikstofdioxide 10102-44-0 0,96 1,91  
Stikstofmonoxide 10102-43-9 2,5    
Zwaveldioxide 5-9-7446 0,7 0,7  

De bovenstaande grenswaarden gelden per 21 augustus 2018.
Dit betekent dat wanneer u met één of meerdere van deze stoffen werkt u moet controleren of u aan deze nieuwe of gewijzigde grenswaarden kunt voldoen. Hiervoor kunt u een blootstellingsbeoordeling (bijvoorbeeld m.b.v. ChemRADE) of een meting uitvoeren. Belangrijk is dat u dit goed vastlegt en direct maatregelen neemt wanneer u de grenswaarde overschrijd.

X