De berichten van B&B

Veiligheidskundige Jeffrey Mittendorff ziet de veiligheidscultuur als de volgende stap in HSE.

Jeffrey Mittendorff is sinds 1 november 2018 in dienst bij Borger & Burghouts. Als (junior) adviseur Arbo en Veiligheid houdt hij zich op dit moment vooral nog bezig met advies op de ‘zachte’ kant van Arbo & Veiligheid. Zelf wil hij in de toekomst het accent graag verleggen naar de ‘harde’ kant, waar de externe veiligheid van de klantorganisatie een aandachtspunt is. “Het is niet zozeer dat de zachte kant niets voor mij is, maar ik zoek graag verrijking in mijn werk. En op dit aspect van veiligheid ben ik tot op heden nog weinig werkzaam geweest.”

Vaak wordt er op de werkvloer over veiligheid nog wel wat sceptisch gedaan. Als het je daar lukt op een menselijke manier bewustwording te creëren en mensen mee kunt nemen in je verhaal, heb je voor 90% je werk al gedaan”.
Jeffrey Mittendorf, Veiligheidskundige

Jeffrey, opgegroeid met machines en vrachtwagens in het Twentse landschap, vond alles wat een motor had als kind al interessant. Waarschijnlijk is bij hem het aspect veiligheid er daardoor al vroeg en automatisch ingeslopen. “Je moet toch oppassen en je wordt vaak gewaarschuwd als je je als klein jongetje in de buurt van machines en vrachtwagens begeeft. Ik kan me herinneren dat er bij enkele bijbaantjes die ik had wel eens een voorvallen waren. Ik was nog jong, maar ik kon me al wel verbazen over de wijze waarop veiligheid bij die organisaties was vormgegeven.”

Na de HAVO, heeft Jeffrey zijn vervolgstudie ‘Integrale Veiligheidskunde’ cum laude afgerond. Zijn minor ‘International Safety and Security’ heeft hij gehaald in Berlijn. Het buitenland gaf hem nieuwe impulsen en de nieuwsgierigheid naar de wijze waarop ze daar lesgeven, het HBO+ niveau en het samenwerken met mensen uit verschillende culturen trok hem enorm. “Ik reis graag en heb tijdens mijn reizen veel culturen leren kennen, maar nog nooit werk gerelateerd. Dat is toch anders.”

Samen met vier collega studenten vertrokken ze, als pioniers van Saxion, naar Berlijn. Zij waren, binnen Saxion, de eerste groep die deze studie in Berlijn gingen volgen. Hun minor was gericht op grensoverschrijdende calamiteiten; ‘Hoe vormt de communicatie tussen Nederland en Duitsland zich bij grootschalige grensoverschrijdende calamiteiten?’ Daarbij kwamen ook facetten aan de orde als terreurdreiging, wapenhandel en mensensmokkel. “Het was een bijzonder leerzaam jaar. Zowel op persoonlijk vlak, als in het opdoen van kennis”.

Vaak wordt er op de werkvloer over veiligheid nog wel wat sceptisch gedaan. Als het je daar lukt op een menselijke manier bewustwording te creëren en mensen mee kunt nemen in je verhaal, heb je voor 90% je werk al gedaan.

Na z’n stage binnen de overheid heeft Jeffrey er bewust voor gekozen z’n afstudeeropdracht bij een private organisatie te vervullen. Gericht op veiligheidscultuur heeft hij voor Riwal een zelfstandig onderzoek opgezet en uitgevoerd. Een onderwerp dat op dit moment leeft bij veel organisaties. “Toen ik daar kwam, bleek dat deze organisatie alles omtrent veiligheid goed had vastgelegd. Er was echter nog niet eerder een vertaalslag gemaakt hoe de mensen die er iets mee moeten doen dat ervaren.”
“Het onderzoek bevestigde dit ook. Het gevoel leefde dat alles top-down wordt opgelegd. Gevolg was dat alles minder goed werd gedragen op de werkvloer, terwijl het belang vooral zit in het feit dat iedere laag van de organisatie een gedeelde overtuiging moet hebben dat veiligheid belangrijk is. Er moest dus een soort bewustwording plaatsvinden. Ook op de werkvloer.”

In zijn advies heeft Jeffrey aangegeven hoe hij denkt dat dit in de organisatie goed kan worden ingevuld. Dit advies werd zeer positief ontvangen en na het behalen van zijn diploma mocht Jeffrey in de functie als KAM-coördinator Benelux dit advies gaan uitwerken in de praktijk: “Een geweldig compliment natuurlijk.”

Hij verhuisde naar Zwijndrecht en hield zich de daaropvolgende jaren bezig met het tastbaar maken veiligheidscultuurverandering binnen de organisaties. Door aanpassingen in de praktische invulling op de diverse vestigingen, aansturing van de vestigingsmanagers en advies aan directie, wist hij al snel een positieve verandering in gang te zetten. “Het was een periode waarin ik veel kansen heb gekregen en gepakt. Door mijn aanwezigheid op de vestigingen en werkvloeren heb ik een connectie gelegd met alle lagen van de organisatie waardoor de veiligheidscultuur echt begon te leven. Juist door de samenwerking met iedereen binnen de organisatie is het mogelijk geweest om een echte vooruitgang te boeken ten aanzien van veiligheid.”

Na een kwartaal bij Borger & Burghouts in dienst te zijn, kan ik volmondig zeggen heel blij te zijn deze stap te hebben gezet.

Z’n privéleven deed hem kiezen voor een vervolg van z’n carrière in het oosten van het land. De keuze voor de functie ‘Adviseur Arbo & Veiligheid’ kwam voort uit het verlangen naar een afwisselende baan met verschillende projecten. “Ik kwam in gesprek met Joost Baak en hij schetste exact het plaatje dat ik voor ogen had. Hierdoor was de keuze snel gemaakt en is alles in een stroomversnelling gekomen.”

“Na een kwartaal bij Borger & Burghouts in dienst te zijn, kan ik volmondig zeggen heel blij te zijn deze stap te hebben gezet. Na een warm ontvangst heb ik in korte tijd veel bijgeleerd. Andersom heb ik ook al veel van mijn kennis kunnen overbrengen. Het is waardevol om te zien hoe anderen invulling geven aan iets waar ik zelf eerder ook invulling aan gaf. Je leert hiervan, maar kan ook heel goed adviezen geven omdat je de praktijk goed kent. Die wisselwerking is goud waard denk ik.”

Met een gezond volle agenda komt Jeffrey bij veel verschillende klanten. Hij geeft presentaties, geeft adviezen en houdt zich ook bezig met het commerciële traject. “Er zitten veel meer facetten aan het werk dan alleen het HSE-gerelateerde inhoudelijke werk. Je maakt het traject van A-Z mee. Van acquisitiegesprek, uitbrengen van offertes, presentaties geven, houden van adviesgesprek tot het meedenken in en het ontzorgen van de klant. Dit maakt het voor mij variërend en zeer uitdagend, iets wat mij zeer goed past.”

Daarbij komt dat je binnen B&B te maken hebt met een kleine groep mensen, waarbij de band op een prettige manier hecht is. Van mezelf ben ik een vrolijk en positief ingesteld persoon. Als je in een werkomgeving zit waar dat ook belangrijk is kun je zelf ook veel meer excelleren in hoe je je werk doet.”

Als Jeffrey kijkt naar de toekomst van het vakgebied HSE ziet hij dat de veiligheidscultuur veel belangrijker gaat worden. “Techniek en beleid is redelijk bekend bij iedereen. Hoe dat te doen. En wat daar de middelen voor zijn. Je ziet nu dat bedrijven zich gaan richten op de persoon, op de omgeving en hoe de mensen met elkaar omgaan. Daar wordt steeds meer tijd en energie in gestoken.”

“Je ziet dat deze persoonlijke kant ook bij (grote) tenders in de bouw een rol gaat spelen. Je kunt een voorkeursbehandeling krijgen als je een veiligheidscultuurcertificaat kunt overleggen. Hoe hoger op de trede, hoe groter de gunningsfactor omdat dit een bepaalde kwaliteitsborging aangeeft. Persoonlijk vind ik dit een positieve ontwikkeling. Vaak wordt er op de werkvloer over veiligheid nog wel wat sceptisch gedaan. Als het je daar lukt op een menselijke manier bewustwording te creëren en mensen mee kunt nemen in je verhaal, heb je voor 90% je werk al gedaan”.

X