De berichten van B&B

Is uw koelinstallatie compliant aan geldende wet- en regelgeving?

  • “Boni in Emmen ontruimd na lek in koelsysteem”
  • “MSD Oss werd ontruimd vanwege lek in koelsysteem”
  • “Personeel en klanten Albert Heijn in Ede onwel door CO2-lek”

Zomaar een paar krantenkoppen van de laatste tijd. Het blijkt dat problemen rondom koelinstallaties zich vaker voordoen dan we denken. Daarbij worden risico’s rondom koelinstallaties vaak ook nog eens onderschat. Het onbedoeld vrijkomen van koudemiddel uit de installatie kan leiden tot verstikking, vergiftiging, brand, explosie en/of bevriezingsverschijnselen. Kortom, veiligheid bij het gebruik van koel- en/of vriesinstallaties verdient de juiste aandacht.

Uit een onderzoek van Inspectie SZW in 2017 komt naar voren dat het bij bijna de helft van de bedrijven schort aan correcte naleving van de geldende regels rondom het gebruik van koelinstallaties. SZW constateert dat onwetendheid van de eisen en het niet alert zijn op keuringstermijnen de belangrijkste oorzaken hiervoor zijn. Een andere opvallende conclusie die SZW trekt is dat de installatiebranche ook niet altijd op de hoogte is van de juiste regels.

 

De onwetendheid komt voort uit de veel- en complexheid van regels, helemaal omdat de meeste koelinstallaties ook nog eens als drukapparatuur gezien moet worden. Hieronder zijn zomaar een aantal regelingen opgenomen die van toepassing (kunnen) zijn.

  • PED (Pressure Equipment Directive)
  • EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
  • Activiteitenbesluit
  • Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
  • Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen (F-gassenverordening)
  • Besluit en regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
  • Verordening (EG) nr. 1516/2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat (L 335, 2007)

 

Een ware puzzeltocht om compliant te zijn. Bent u compliant?

X