Wij geven u inzicht

Inzicht hebben en houden in de voor de organisatie relevante stakeholders en vereisten is essentieel om te kunnen ondernemen. Weten wat er voor u speelt?

Voor elke organisatie is het relevant te weten wat er speelt, zowel binnen als buiten de organisatiegrenzen. Weet hebben van de context waarbinnen de organisatie opereert is van essentieel belang voor het voortbestaan van de organisatie.

Ten aanzien van ons vakgebied HSE is vooral de voorschrijvende druk relevant. Deze uit zich in een aanhoudende stroom van nieuwe en aanvullende wet- en regelgeving, die daarnaast frequent inhoudelijk wordt gewijzigd. Deze harde eisen komt ook nog eens vanuit een diversiteit aan regelgevende organisaties in binnen- en buitenland.

Organisaties zijn doorgaans onvoldoende toegerust om deze externe druk adequaat het hoofd te bieden. De organisatiefocus, zowel inhoudelijk als organisatorisch, is voornamelijk gericht op het primaire proces. Aandacht voor externe druk, in termen van kennis en capaciteit, wordt beschouwd als een initiële kostenfactor. Met als gevolg dat organisaties regelmatig worden ‘overvallen’ en met voldongen feiten worden geconfronteerd. ‘Geforceerd’ moet alsnog aan de gestelde eisen worden voldaan, met als gevolg lager financiële rendement en een zwakkere concurrentiepositie.

Producten en diensten die u inzicht geven

X