De berichten van B&B

Inspectie SZW controleert veiligheidsinformatiebladen

Uit controles van Inspectie SZW is gebleken dat de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) in veel bedrijven niet goed is geregeld. De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s is ook een aandachtspunt bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Waarom is een VIB zo belangrijk? Om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen zijn bedrijven verplicht beschermingsmaatregelen te nemen. De juiste maatregelen nemen kan alleen als zij over juiste informatie beschikken over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Het VIB is één van de belangrijkste informatiebronnen hiervoor. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren. Vaak zijn de gebruikte VIB’s te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit (verkeerde labeling of etikettering – volgens CLP (Classification, Labelling en Packaging), of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen – bijvoorbeeld als er niet duidelijk vermeld staat welke handschoenen of adembescherming je moet gebruiken.

Vanaf augustus 2016 start Inspectie SZW met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het VIB. Op basis van eerdere inspecties constateerde de Inspectie dat er vooral aandacht nodig is voor het VIB bij de volgende bedrijfsgroepen:

  • Gevelreiniging – verwijdering van graffiti, impregneren van muren en daken
  • Auto- en vrachtwagenreiniging – schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoopklaar maken
  • Vloercoatingbedrijven
  • Betonrenovatie

 

Bent u nog niet op de hoogte wat een VIB precies is, dat het bijvoorbeeld is opgebouwd uit 16 verschillende hoofdstukken, met daarin de indeling en etikettering volgens verschillende wetgevingen, de veiligheidsmaatregelen die u moet nemen etc. In onze workshop “Veiligheidsinformatiebladen: de basis voor veilig en milieuverantwoord werken” wordt u dat allemaal uitgelegd en bent u daarna in staat een goed veiligheid- en milieubeleid binnen uw bedrijf op te zetten.

 

Meer weten? Neem contact op met:

Peter Oud p.oud@benb.nl 085 – 0430 187
X