De berichten van B&B

Etikettering stoffen conform CLP verplicht per 1 juni

Sinds 1 juni jl. moeten alle gevaarlijke (vloei)stoffen geëtiketteerd zijn overeenkomstig het CLP. Het CLP is gebaseerd op het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of chemicals, overeengekomen door de Verenigde Naties. De CLP-verordening stelt regels aan de indeling, etiketteren en verpakking van chemische stoffen. Deze verordening is op dit moment de enige regelgeving voor indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee dus ook ten einde.

 

Gevaarlijke chemicaliën moeten nu dus de CLP-pictogrammen dragen. Bedrijven moeten hun gevaarlijke chemische stoffen correct indelen, etiketteren en verpakken voor ze op de markt te brengen. Producten die nog ‘oude’ etiketten dragen, mogen niet meer op de markt gebracht worden, of moeten opnieuw geëtiketteerd worden, conform CLP.

X