De voorbeelden van B&B

VolkerRail kiest voor servicecontract Register

Eén van de kernwaarden van VolkerRail is veilig werken. Veilig werken betekent ook dat men voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. VolkerRail is een projectorganisatie, dus de van toepassing zijnde wet- en regelgeving verschilt per project en wijzigt bovendien regelmatig. Om die redenen is het voor VolkerRail van belang om dit goed in de gaten te houden. Daarom heeft VolkerRail gekozen voor het servicecontract Register van Eisen van Borger & Burghouts.

Begin 2018 hebben wij een register wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu opgesteld voor VolkerRail. Om te komen tot dit register hebben onze adviseurs diverse gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de verschillende afdelingen van VolkerRail. Doel van deze gesprekken was om inzicht te krijgen in de verschillende werkzaamheden en activiteiten die VolkerRail uitvoert.

Door dit register weet VolkerRail aan welke wet- en regelgeving zij moeten voldoen. Naast het inzicht bieden in de bestaande wetten en regels houden wij op basis van het register de wijzigingen in wet- en regelgeving bij. Hierover informeren wij VolkerRail ieder kwartaal. De afdeling Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Mileu (KVGM) van VolkerRail ontvangt van ons een rapportage met daarin de relevante wijzigingen en een advies hoe zij deze wijzigingen binnen de organisatie kunnen implementeren.

Door deze samenwerking zorgen we er voor dat VolkerRail inzicht heeft in de voor de organisatie relevante wet- en regelgeving, houden we de wijzigingen daarin structureel bij, informeren we hen op gezette tijden over wat deze wijzigingen daadwerkelijk betekenen en maakt VolkerRail aantoonbaar dat zij de relevante wijzigingen daadwerkelijk heeft geïmplementeerd.

 

Meer weten over deze case, of de dienst beschreven in deze case? Neem contact op met:

Floor Ham f.ham@benb.nl 085 – 0430 137
X