De voorbeelden van B&B

Uitvoering RI&E bij Alutech

Alutech Nederland B.V., onderdeel van SAG, is in 1916 opgericht. Door de jaren heen heeft Alutech zich gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van aluminium brandstoftanks. Dit heeft er voor gezorgd dat het bedrijf uitgegroeid is tot een begrip in de truckindustrie. De werkzaamheden bij Alutech brengen risico’s met zich mee. Om inzicht te krijgen in de risico’s heeft Alutech Borger & Burghouts gevraagd om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

In het kader van de Arbowet is iedere organisatie verplicht om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Deze goede arbeidsomstandigheden zijn primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. Om een goed arbobeleid te kunnen opstellen moet de werkgever inzicht krijgen in de risico’s die er binnen een bedrijf spelen. Dit wordt vastgelegd in een RI&E, welke bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Inventarisatie van de aanwezige risico’s en de al genomen beheersmaatregelen;
2. Evaluatie van de risico’s;
3. Prioritering van de risico’s;
4. Vaststellen van de te nemen maatregelen in een Plan van Aanpak.

Inventarisatie van risico’s

De risico’s zijn geïnventariseerd op basis van meerdere rondgangen door het gehele bedrijf, documentstudie en interviews en gesprekken met medewerkers.. Om de risico’s te kunnen prioriteren is gebruik gemaakt van de wegingsmethodiek Fine & Kinney. Dit zorgt voor een prioritering in 5 klassen, waarbij klasse 5 de hoogste prioriteit heeft. Vervolgens heeft Borger & Burghouts advies gegeven over de mogelijk te nemen maatregelen.

Plan van aanpak

Belangrijk onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak wordt beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken. In dit plan moet ook worden opgenomen binnen welke termijn de maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie verantwoordelijk is. Bij Alutech is het Plan van Aanpak opgesteld met alle betrokken managers. Zij zijn verantwoordelijk om de onderwerpen daadwerkelijk op te pakken.
Nadat de RI&E is opgesteld dient deze getoetst te worden door een kerndeskundige. Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers dient de RI&E te laten toetsen. Bij Alutech heeft de kerndeskundige van hun eigen arbodienst de toetsing uitgevoerd. De kerndeskundige beoordeelt de actualiteit, betrouwbaarheid, diepgang en volledigheid. Daarnaast geeft hij advies over het Plan van Aanpak en stelt hij een toetsingsrapport op.

Met deze laatste stap beschikt Alutech over een getoetste RI&E en kunnen ze intern aan de slag met het Plan van Aanpak. Tot slot dienen de medewerkers geïnformeerd en betrokken te worden, zodat er gezamenlijk een veiligere werkomgeving wordt gecreëerd.

 

Meer weten over deze case, of de dienst beschreven in deze case? Neem contact op met:

Floor Ham f.ham@benb.nl 085 – 0430 137
X