De voorbeelden van B&B

Mijlpaal behaald: taart voor Sekisui S-Lec Geleen

Het product Register van Eisen van Borger & Burghouts vindt gretig aftrek. Donderdag 18 mei jongstleden ontving Sekisui S-Lec te Geleen een taart als 100e klant op dit concept. Een door het team van Sekisui zeer gewaardeerd gebaar.

Wat is het servicecontract Register van Eisen?

Het Servicecontract Register van Eisen borgt dat organisaties inzicht krijgen en houden in alle voor de organisatie relevante compliance verplichtingen, waaronder wet- en regelgeving op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Elk kwartaal ontvangt de gebruiker een voor zijn organisatie op maat gemaakte rapportage, waarin wijzigingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving inhoudelijk zijn geïnterpreteerd en beoordeeld. Elke relevante wijziging en/of ontwikkeling sluiten wij af met een concreet advies om deze in de organisatie te implementeren. Middels  periodieke adviesgesprekken bepaalt de adviseur of veranderingen binnen de organisatie of in de omgeving een wijziging van het register tot gevolg heeft. In dat geval wordt het register weer geheel up-to-date gemaakt.

Sekisui S-Lec te Geleen wil met het Servicecontract Register van eisen borgen dat zij blijvend op de hoogte is van wijzigingen in voor haar relevante wet- en regelgeving. Ondersteuning vanuit Borger & Burghouts middels de helpdesk wet- en regelgeving en inzet van de adviseur biedt een praktisch vangnet in geval dat nodig is.

 

Wij danken Sekisui S-Lec voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen hen veel gebruiksgemak en zekerheid toe. Samen op weg naar HSE-compliance!

 

Meer weten over deze case, of de dienst beschreven in deze case? Neemt contact op met:

Ferdi Moes f.moes@benb.nl 085 – 0430 185
X