De voorbeelden van B&B

HSE-compliance bij Essilor International

Essilor International is wereldleider als producent van kunststof brillenglazen. Zij zijn van mening dat alleen bedrijven die echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook op lange termijn groei kunnen realiseren. Daarom zet Essilor zich in voor een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. In de overtuiging dat die focus op duurzaamheid een sterke positieve bijdrage levert aan de commerciële resultaten.

Om invulling te kunnen geven aan deze duurzaamheidsambitie heeft Essilor er onder andere voor gekozen haar milieumanagementsysteem in te richten overeenkomstig de vereisten van ISO 14001. Ten behoeve van de overgang naar de “nieuwe” ISO 14001:2015 heeft zij Borger & Burghouts gevraagd haar te begeleiden.

Door een ruime expertise over de inhoud van milieu en milieusystemen en een gestructureerde werkwijze heeft B&B dit implementatie traject zeer effectief weten te doorlopen. – Bertie Vaags (Manager Technique & Environment)

Om inzichtelijk te maken op welke wijze Essilor invulling geeft aan haar complianceverplichtingen maakt zij gebruik van ons concept “het servicecontract compliance”. Onder begeleiding van een adviseur van Borger & Burghouts is in kaart gebracht welke complianceverplichtingen (vanuit regelgeving en vrijwillig aangegaan) gelden en op welke wijze zij deze binnen haar bedrijfsvoering heeft geborgd. Om het geheel aantoonbaar te maken heeft Essilor er voor gekozen Borger & Burghouts periodiek een compliance audit uit te laten voeren.

X