De voorbeelden van B&B

FN Steel klaar voor hernieuwd management systeem

Met ruim 80 jaar kennis en ervaring, produceert FN Steel uit Alblasserdam hoog kwalitatief staaldraad voor de bovenkant van de markt voor hoofdzakelijk de automobielindustrie in Europa. Kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu staan daarbij hoog aangeschreven binnen de organisatie. FN Steel beschikt dan ook over een managementsysteem dat is gecertificeerd overeenkomstig IATF-16949, NEN-EN-ISO 9001, 14001:2015, 50001:2011 en OHSAS 18001:2007.

Met de komst van NEN-EN-ISO 45001:2018 heeft FN Steel de ambitie uitgesproken zich hierop te willen laten certificeren. Medio maart 2018 is NEN-ISO 45001:2018 gepubliceerd, dit is de vervanger van OHSAS 18001:2007. Bedrijven die conform de OHSAS 18001 gecertificeerd zijn moeten over naar ISO 45001. Om deze transitie en certificering in goede banen te leiden heeft FN Steel besloten om Borger & Burghouts in te schakelen.

Samen met Floor Ham, van Borger & Burghouts is besloten te starten met een GAP-analyse. Doel van deze GAP-analyse is het vaststellen van de afwijkingen die het huidige managementsysteem heeft ten aanzien van de vereisten uit NEN-ISO 45001:2018. Het resultaat hiervan is een plan van aanpak voor de onderdelen die niet of onvoldoende zijn ingevuld in het huidige managementsysteem.

De GAP-analyse bestaat in deze situatie uit twee onderdelen. Enerzijds de documentatiebeoordeling en anderzijds interviews met betrokkenen, zodat kan worden vastgesteld hoe het Arbo managementsysteem in de praktijk is geïmplementeerd. Naast de documentatiebeoordeling en de interviews is er ook een rondgang door het bedrijf gemaakt. De opgedane kennis is in het vervolg van de GAP-analyse gebruikt.

“We hebben het eindrapport doorgenomen en het is compleet en praktisch uitvoerbaar. Met de lijst van acties kunnen we meteen aan de gang om de GAP te sluiten.”

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande stappen is door onze adviseur een rapportage opgesteld. Per normelement is hierin vastgelegd hoe daaraan binnen FN Steel op dit moment invulling wordt gegeven en welke aanvullende acties nodig zijn om het managementsysteem certificeerbaar te krijgen.

FN Steel heeft aangegeven dat het een uitgebreide rapportage is geworden, die ze samen met acties vanuit de andere certificaten/audits (ISO 14001 en ISO 9001) gaan opvolgen. Indien gewenst kan Borger & Burghouts dit transitietraject in zijn geheel ondersteunen.

X