De voorbeelden van B&B

B&B traint interne milieu auditors van het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht, een van de meest toonaangevende ziekenhuizen van ons land, is ook op het gebied van milieumanagement vooruitstrevend. Zij zijn bijvoorbeeld het enige UMC in Nederland dat in zijn geheel is gecertificeerd overeenkomstig NEN-EN-ISO 14001:2015. UMC Utrecht heeft gekozen voor een brede en integrale invulling van duurzaamheid binnen de organisatie en heeft dit sinds 2015 verankerd in hun bedrijfsstrategie Connecting U.

Situatie

Om de werking van haar milieumanagementsysteem te beoordelen en kansen voor verbetering te identificeren worden interne audits uitgevoerd. Met deze audits toetst UMC Utrecht of het managementsysteem doeltreffend is geïmplementeerd, goed wordt onderhouden, voldoet aan de eisen van de eigen organisatie en uiteraard aan de eisen van ISO 14001.
Het UMC beschikt over een poule van interne auditors. Waar praktisch uitvoerbaar dienen de auditors onafhankelijk te zijn van de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd. Hiermee wil UMC Utrecht vooroordelen en belangenverstrengeling voorkomen en de auditors de ruimte geven vrij te kunnen handelen.

B&B

Om de inhoudelijke en praktische deskundigheid van de interne auditors te waarborgen heeft UMC Utrecht aan Borger & Burghouts gevraagd hun interne auditors op deze gebieden te trainen. Borger & Burghouts is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het opzetten, implementeren en onderhouden van milieumanagementsystemen.
Borger & Burghouts kent al langere tijd een prettige en intensieve samenwerking met UMC Utrecht. Daniël van Grol, senior consultant binnen Borger & Burghouts en nauw verbonden aan het UMC, kent en doorleeft de situatie bij UMC Utrecht. Met zijn specialisme op het gebied van (milieu)managementsystemen, vergunningen, milieu wet- en regelgeving en compliance management, kijkt hij verder dan de directe wens en is hij in staat de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken.

“De training werd door de auditoren heel positief beoordeeld. Vooral het direct oefenen van de theorie door samen een audit voor te bereiden en uit te voeren was ontzettend leerzaam en gaf de auditor genoeg bagage om zelfstandig te auditten. Daarnaast heeft de audit mooie discussies en afspraken opgeleverd waarmee we de kwaliteit van onze audits naar een hoger plan kunnen tillen”.

Aanpak

Voor deze opdracht heeft Daniël een training op maat uitgewerkt gericht op de situatie bij UMC Utrecht. Om het kader te verduidelijken is onder andere aandacht besteed aan de transitie van NEN-EN-ISO 14001:2004 naar NEN-EN-ISO-14001:2015 (inclusief de wijze waarop UMC Utrecht hier invulling aan heeft gegeven). Als leidraad voor de training maakt Borger & Burghouts gebruik van NEN-EN-ISO 19011:2018. Hierbij zijn alle stappen van het samenstellen van auditprogramma, het vaststellen van auditcriteria en auditplan tot aan het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van de audit aan bod gekomen. Als afsluiting van de training werd er een daadwerkelijke audit uitgevoerd waar de theorie in de praktijk kon worden gebracht. Doordat de training aan sluit bij de praktijk van de interne auditors is Borger & Burghouts er van overtuigd dat het bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van de interne audits.

X