De voorbeelden van B&B

B&B ondersteunt A.S. Watson bij BRZO-inspectie

Borger & Burghouts heeft A.S. Watson, op basis van een ad interim ondersteuning, begeleid in de aanloop naar en tijdens de BRZO-inspectie.

 

A.S. Watson Health & Beauty Benelux (verder A.S. Watson) bestaat uit de drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister en Prijsmepper. Alle winkels in Nederland, België en Frankrijk worden bevoorraad vanuit het distributiecentrum in Heteren.

Het distributiecentrum in Heteren valt vanwege de grote aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het BRZO is de Nederlandse vertaling van de Europese Seveso Richtlijn voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. In het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) staan regels die er aan moeten bijdragen dat eventuele risico’s van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden beperkt. Deze strenge BRZO-regelgeving heeft als doel het voorkomen van zware ongevallen met grote gevolgen voor mens, omgeving en milieu. De regels en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn ook bedoeld om, mocht er toch iets misgaan, de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken.

Om te controleren of BRZO-bedrijven zich houden aan de BRZO-regelgeving vindt er periodiek, meestal jaarlijks, een inspectie plaats. Deze inspectie kan meerdere dagen in beslag nemen. Het inspectieteam bestaat doorgaans uit de Inspectie SZW, bevoegd gezag WABO, de Veiligheidsregio en soms ook het Waterschap. Tijdens de inspectie controleren de inspecteurs, allen vanuit hun eigen oogpunt, veelal hoe invulling is gegeven aan het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en of deze is toegesneden op de risico’s van het bedrijf. Tevens wordt gecontroleerd in hoeverre het bedrijf haar eigen veiligheidsbeheerssysteem naleeft.

Rolverdeling

Borger & Burghouts heeft A.S. Watson ondersteunt bij de voorbereiding op de inspectie. Het gaat dan om het uitvoeren en begeleiden van interne audits van het VBS en ondersteuning bij het opstellen van de directiebeoordeling. Daarnaast was de voorbereiding specifiek gericht op de onderwerpen die werden genoemd in de vooraf ontvangen inspectieagenda. Op de dag van de inspectie was onze adviseur ook aanwezig om namens A.S. Watson vragen te beantwoorden van de inspecteurs, zaken toe te lichten en waar nodig een presentatie te geven over belangrijke thema’s, zoals ‘Ageing’. Dit allemaal in nauwe samenwerking met de HSE-coördinator van A.S. Watson.

Enkele weken na de inspectie ontvangt A.S. Watson het Inspectierapport waarin de bevindingen zijn opgenomen. Borger & Burghouts houdt het principe aan dat het verbeteren van het VBS uit de organisatie zelf dient voort te komen. Onze rol bij de opvolging van de bevindingen beperkt zich daarom tot het doen van verbetersuggesties op basis van onze ervaring met veiligheidsbeheersystemen en BRZO.

A.S. Watson streeft naar continue verbetering van haar VBS. Door de opvolging van de bevindingen uit de inspectie en daarnaast ook eigen verbeteringen door te voeren, brengt A.S. Watson haar veiligheidsbeheerssysteem op een hoger niveau. Dit draagt bij aan de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, het milieu en de omgeving van A.S. Watson.

 

Meer weten over deze case, of de dienst beschreven in deze case? Neemt contact op met:

Dennis Ruumpol d.ruumpol@benb.nl 085 – 0430 188
X