De voorbeelden van B&B

B&B gaat samenwerking met ChemRADE aan

Borger & Burghouts is een samenwerking aangegaan met ChemRADE BV. ChemRADE is een online tool voor onder andere het opstellen en beheren van het register gevaarlijke stoffen en het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De tool is completer dan alle andere tools die op dit gebied beschikbaar zijn.

Ieder bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen is vanuit de Arbowet (art. 4.2) verplicht om de aard, de mate en de duur van de blootstelling te beoordelen en te toetsen aan de grenswaarde (4-stappenplan Inspectie SZW). Ook in het kader van REACH kunnen risicobeoordelingen noodzakelijk zijn. Met ChemRADE kan invulling worden gegeven aan deze verplichtingen.

ChemRADE heeft de volgende functionaliteiten:

 • Eenvoudig een register gevaarlijke stoffen opstellen en beheren. Importeren van een bestaand stoffenregister is tevens mogelijk
 • Bedrijfsgrenswaarden afleiden (geautomatiseerd)
 • CMR-informatie bijhouden
 • Risico’s berekenen met ingebouwde gevalideerde schattingsmodellen (ECETOC-TRA model en stoffenmanager model)
 • Blootstellingsscenario’s (typische werkhandelingen met gevaarlijke stoffen) makkelijk kopiëren naar andere producten
 • Eigen meetgegevens koppelen aan uitkomsten van modelschattingen
 • Het effect van beheersmaatregelen berekenen
 • Een Plan van Aanpak (PvA) opstellen
 • Veelzijdige en actuele overzichten van gewenste gegevens exporteren
 • Werkplekinstructiekaarten (WIK) maken
 • Uitvoeren van onsite compliance checks in het kader van REACH
 • Delen van relevante informatie zoals SDS-en en WIKs met collega’s op de werkvloer middels de mobiele ChemRADE Cloud App

 

ChemRADE wordt al veel gebruikt door bedrijven in Nederland en daarbuiten (EU, VS, Canada, Azië) in meerdere sectoren zoals de (petro)chemie, farmacie, laboratoria en food. De veiligheidsadviseurs van B&B hebben ruime ervaring met het gebruik van ChemRADE en de registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen bij bedrijven. Op dit moment ondersteunt B&B al meerdere bedrijven op dit gebied.

 

Meer weten over deze case, of de dienst beschreven in deze case? Neem contact op met:

Floor Ham f.ham@benb.nl 085 – 0430 137
X