De voorbeelden van B&B

Aantoonbaar compliant met Approve

Structureel aantoonbaar maken dat de organisatie voldoet aan de voor haar relevante complianceverplichtingen: een utopie? Approve, de door Borger & Burghouts ontwikkelde online tool voor compliance management, maakt korte metten met complexe en niet op inhoud gebaseerde software-oplossingen. Approve is het ideale hulpmiddel om op eenduidige en overzichtelijke manier in de praktijk aantoonbaar te maken dat de organisatie in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

Approve wordt gevormd door een web- en tabletapplicatie en is zowel offline als online te gebruiken. Hoewel Approve direct gebruiksklaar is, zijn zowel de “backoffice” als het “front-end” met geavanceerde functies uit te breiden die de kwaliteit en efficiëntie van compliance management verder kunnen verhogen. Denkt u bijvoorbeeld aan het toepassen van een bedrijfsspecifiek risicoprofiel voor afhandeling van geconstateerde tekortkomingen en vraag gestuurd rekening houden met het opleidingsniveau van de interne toezichthouder. Compliant met Approve!

Approve gaat uit van een set aan verplichtingen die op de organisatie van toepassing zijn. In de praktijk gebruiken wij hiervoor bij voorkeur een Register van Eisen dat voor de specifieke organisatie is opgesteld en gekoppeld aan de databank Arbo & Milieu van RDMG Uitgevers. Op basis van dit uitgangspunt moeten in Approve taken en controlevragen binnen uw organisatie worden belegd. Deze controlevragen en taken worden voorzien van een wettelijke grondslag, toelichting en eventueel specifieke locatietekeningen. Door in de dagelijkse praktijk de controlevragen op gezette tijden door specifieke functionarissen te laten beantwoorden en van bewijslast te voorzien (invoeren van tekst, maken van een foto, inspreken van tekst of tekenen op een plattegrond) maakt u aantoonbaar dat u voldoet aan de gestelde eisen. Eventuele tekortkomingen worden eenvoudig voorzien van een corrigerende actie en een hercontrole zodat deze worden uitgevoerd en nadien gecontroleerd.

Approve is vooral geschikt voor organisaties binnen Nederland die aantoonbaar willen voldoen aan de voor haar geldende (wettelijke) vereisten op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. Met behulp van Approve is het eenvoudiger om invulling te geven de compliance vereisten van ISO 14001:2015 en de toekomstige ISO 45001.

Werken met Approve: deelnemen aan een pilot?

Approve is doorontwikkeld middels een pilot-project bij één van onze opdrachtgevers.

Om de tool Approve daadwerkelijk op de markt te lanceren is behoefte aan een uitgebreider testpanel vanuit diverse organisaties. Dit om de laatste “onvolkomenheden” te kunnen verhelpen en eventuele aanvullende gebruikerswensen te identificeren.

De pilot van Approve is bedoeld voor klanten van Borger & Burghouts die al (langere tijd) gebruik maken van de diensten van het concept Register van Eisen. Deze klanten zijn bekend met de Databank Arbo & Milieu en hebben behoefte om middels het uitvoeren van periodieke controles aantoonbaar te maken dat zij voldoen aan de voor hun relevante eisen op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid.

Meer weten over Approve, of geïnteresseerd in het gebruik nemen ervan? Neem contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 183
Joost Baak j.baak@benb.nl 085 – 0430 181
X