De voorbeelden van B&B

ATM borgt haar verplichtingen middels Approve

Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) streeft na om al haar bedrijfsactiviteiten in compliance met de voor haar relevante wet- en regelgeving uit te voeren. Compliance gaat bij ATM vóór het bedrijfsresultaat. Werken volgens de strengste veiligheids- en milieunormen is daarom één op één verbonden met haar bedrijfsvoering.

Om aantoonbaar te kunnen maken wat de compliancestatus van haar bedrijfsvoering is, was ATM op zoek naar een praktische softwareoplossing. Essentieel hierbij was voor hen de combinatie van een digitale databank waarin alle relevante verplichtingen zijn opgenomen (voortkomend uit wet- en regelgeving aangaande veiligheid, arbo en milieu) met een praktisch tool die aantoonbaar maakt hoe de naleving van die verplichtingen is in de praktijk. ATM koos voor Approve, de compliancetool van Borger & Burghouts.

Approve is gekoppeld aan de Databank Arbo&Milieu van RDMG Uitgevers en de daarin opgenomen tool Register. Hiermee heeft ATM altijd een actueel en volledig overzicht van wet- en regelgeving, inclusief haar bedrijfseigen omgevingsvergunningen, beschikbaar. De koppeling met Approve maakt dat de naleving van verplichtingen die hieruit voortvloeien in de praktijk toetsbaar zijn middels digitale checklijsten. Uiteraard is de afhandeling van eventuele tekortkomingen hierin ook geborgd.

Van pilot naar duurzaam gebruik

ATM heeft in een pilot-project ervaring met Approve op kunnen doen en daardoor ook bijgedragen aan de doorontwikkeling van de tool. Onlangs besloot ATM dat deze tool geheel voldoet aan haar behoeften en is zij dan ook trots gebruiker van deze oplossing.

Meer weten over Approve, of geïnteresseerd in het gebruik nemen ervan? Neem contact op met:

Daniël van Grol d.vangrol@benb.nl 085 – 0430 183
Joost Baak j.baak@benb.nl 085 – 0430 181
X