De berichten van B&B

Borger & Burghouts, uw HSE-compliance specialist

Naar aanleiding van marktontwikkelingen en verschuivende klantbehoeften heeft Borger & Burghouts gekozen voor een duidelijkere focus die wij duiden met de term HSE-compliance.

Voorheen kende u Borger & Burghouts als uw partner op het gebied van Milieu, Veiligheid, Ruimtelijke ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met onze nieuwe focus zijn onze diensten grofweg te categoriseren in de volgende driedeling:

  • Inzicht: het identificeren van stakeholders en (wettelijke) verplichtingen die voor u relevant zijn, en het structureel bijhouden van wijzigingen daarin;
  • Voldoen: het helpen voldoen aan de voor u relevante compliance verplichtingen die, al dan niet door een risicoanalyse, als relevant worden aangemerkt;
  • Borgen: het binnen uw organisatie zorgdragen voor het aantoonbaar en structureel borgen en verbeteren van naleving van de door uw organisatie onderschreven vereisten.

Deze focus gaat gepaard met een nieuwe “look-and-feel”, waaronder onze nieuwe website. Wij hebben onze nieuwe focus bij relaties geïntroduceerd middels een ludiek presentje. Dit presentje drukt uit hoe wij het als onze taak voelen u te “beschermen” tegen invloeden van buitenaf, die op het vlak van HSE op u af komen. Met het gepresenteerde badlaken en bijbehorende zonnebrand, komt u tot rust, terwijl u toch beschermt blijft (door Borger & Burghouts). Zo kunt u met een gerust gevoel uw werkzaamheden uitvoeren.

X