De berichten van B&B

B&B breidt kwalificaties uit

Het adviesteam van Borger & Burghouts is onlangs uitgebreid met twee kwalificaties, te weten Veiligheidadviseur ADR en lead-assessor ISO 9001. Adviseurs Hans Been en Ferdi Moes rondden hun opleidingen met goed gevolg af.

 

Veiligheidsadviseur ADR

Hans Been is als adviseur Milieu veelal betrokken bij projecten aangaande het naleven van milieuregels, compliance dus. Afgifte en transport van gevaarlijke stoffen is daarbij een veel voorkomend aandachtsgebied. Het ADR stelt daarvoor in belangrijke mate regels en verplicht bedrijven tot het aanstellen van een Veiligheidsadviseur ADR. In het voorjaar van 2017 is Hans Been deze meerdaagse opleiding begonnen, waarna in de zomer het examen met goed gevolg is afgerond. Hans kan nu als gecertificeerd Veiligheidsadviseur ingezet worden voor het opstellen van het verplichte jaarverslag gevaarlijke stoffen, het uitvoeren van audits en het verzorgen van opleidingen. Veel succes Hans!

 

Lead-assessor ISO 9001

Ferdi Moes is als senior adviseur Compliance-management vooral actief op het vlak van inzicht krijgen en houden in (wijzigingen in) relevante wet- en regelgeving en het aantoonbaar daaraan voldoen. Voor veel van zijn klanten is de norm ISO 14001 aanleiding hem daarvoor om ondersteuning te vragen. Ook vanuit de norm ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement bestaat de verplichting tot het in kaart brengen van de context van de organisatie en de verplichtingen die daaruit voortkomen. Reden genoeg om ons als bureau daarin verder te verdiepen. Ferdi Moes volgde de intensieve training tot gecertificeerd assessor kwaliteitsmanagement en rondde die met goed gevolg af in augustus 2017. Deze verbreding van zijn kwalificaties als senior adviseur maakt hem nog beter inzetbaar op het gebied van managementsystemen en compliance management. Succes Ferdi om deze kennis en kunde in de praktijk toe te passen!

X